Filiāle "Lielbērze"

Nr. Vārds, Uzvārds Amats E-pasts Tālrunis
1 Uldis Paukšens Filiāles vadītājs uldis.pauksens@vsaczemgale.gov.lv 63724670
2 Anna Strēle Lietvede anna.strele@vsaczemgale.gov.lv 63724671
3 Iveta Bite Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja iveta.bite@vsaczemgale.gov.lv 63724673
4 Vaļus Kauņeckis Saimniecības nodaļas vadītājs valus.kauneckis@vsaczemgale.gov.lv 63724671
5 Iveta Lerha Noliktavas pārzine iveta.lerha@vsaczemgale.gov.lv 63724674
6 Ieva Pētersone Ēdnīcas vadītāja ieva.petersone@vsaczemgale.gov.lv 63724674
7 Agita Streistermane Sociālās aprūpes sektora vadītāja - sociālais darbinieks agita.streistermane@vsaczemgale.gov.lv 63724673
8 Sanita Stakle Apkalpojošā sektora vadītāja sanita.stakle@vsaczemgale.gov.lv 63724670
9 Aira Pudņika Veselības aprūpes sektora vadītāja - vecākā medicīnas māsa aira.pudnika@vsaczemgale.gov.lv 27862852, 63724673
10 Elita Birģele Sociālās rehabilitācijas sektora vadītāja - sociālā darbiniece elita.birgele@vsaczemgale.gov.lv 26609027