Centra filiāles

Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"

Tālr: 63960212
Fax: 63960213

Adrese: "Smiltaiņi", Iecava, Iecavas novads, LV-3913
e-pasts:  zemgale@vsaczemgale.gov.lv

Darba dienās 8.30  - 17.00
Pirmssvētku dienās 8.30 - 16.00 

Norēķinu rekvizīti:

Valsts kase
TRELLV22
Pamatbudžeta konts: LV40TREL2180436005000

Depozīta konts:
LV09TREL8180990000000 – tiek uzkrāti personīgie naudas līdzekļi klientiem, kuriem nav atvērti norēķinu konti, noteikta rīcībnespēja un nav noteikts tiesiskais pārstāvis

Ziedojumu un dāvinājumu konts: LV75TREL7180436008000

 

Filiāles

Iecava
Lielbērze
Jelgava
Ķīši
Ziedkalne

Pasākumu kalendārs


  • Izvēlētajā datumā nav neviena pasākuma.

Karte