Lūgšanu telpas atklāšana Lielbērzē

VSAC “Zemgale” filiālē “Lielbērze” 11.jūlijā tika iesvētīta jaunizveidotā lūgšanu telpa. Atklāšanā piedalījās divu kristīgās baznīcas konfesiju pārstāvji - katoļu un luterāņu mācītāji,  kā arī administrācijas pārstāvji un iestādes klienti. Muzikālu veltījumu bija sagatavojuši “klienti”. Svinīgās atklāšanas lentas pārgriešana tika uzticēta iestādes vadītājam Uldim Paukšenam. Katram kristietim ir svarīgs Dieva tuvums, saruna ar Dievu, iespēja palīdzēt atrast risinājumus grūtās dzīves situācijās. Un šodien mēs varam būt priecīgi ka arī mūsu iestādē ir lūgšanu telpa. Šī lūgšanu telpa tika izveidota, kurā varēs netraucēti pabūt vienatnē lūgšanās un smelties spēku, kā arī šī būs vietā, kur dažādu konfesiju mācītāji varēs tikties ar “klientiem”. Telpas izkārtojums ir mājīgs, kurā ir svētbildes, altāris, kas rada svētības sajūtu ikvienam, kas tur atrodas. Paldies jāsaka ir vadītājam par iespēju realizēt šo ieceri, gan saimniecības daļai - namdariem, kuri izveidoja jauko lūgšanu telpu.

Un izskaņā skanēja valsts himna,  muzikālā pulciņa audzinātāja pavadībā.