Runas, raksti, intervijas

Par pieklājību

Aicinot valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekus un to klientus būt pieklājīgiem, atklātiem, godprātīgiem un atbildīgiem savstarpējā saskarsmē un grūtību risināšanā, Tiesībsargs uzsācis kampaņu “Īsa pamācība labā pārvaldībā” sadarbībā ar atsaucīgākajām pašvaldībām.

Par pieklājību

Aicinot valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekus un to klientus būt pieklājīgiem, atklātiem, godprātīgiem un atbildīgiem savstarpējā saskarsmē un grūtību risināšanā, Tiesībsargs uzsācis kampaņu “Īsa pamācība labā pārvaldībā” sadarbībā ar atsaucīgākajām pašvaldībām.

 

Par dzeramā ūdens apgādes sistēmu attīrīšanu VSAC “Zemgale” filiālēs

Tirgus izpēte – Par dzeramā ūdens apgādes sistēmu attīrīšanu VSAC “Zemgale” filiālēsPasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (VSAC “Zemgale”)Pakalpojums jānodrošina:1) VSAC “Zemgale” filiālei “Iecava”, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads;2) VSAC “Zemgale” filiālei “Lielbērze”, “Lielbērze”, Lielbērze, Auru pagasts, Dobeles novads;3) VSAC “Zemgale” filiālei “Jelgava”, Kalnciema ceļš 109, Jelgava;4) VSAC “Zemgale” filiālei “Ķīši”, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads;5) VSAC “Zemgale” filiālei “Ziedkalne”, Ziedkalnes -3, Vilces pagasts, Jelgavas novads.Piedāvājumus (ar aizpildītām tabulām par katru filiāli) lūdzu sūtīt uz e-pastu: zemgale@vsaczemgale.gov.lv līdz 2016. gada 20.jūnija plkst. 16:00Kontaktpersona – galvenais saimniecības pārzinis Dzintars Zaumanis, tālrunis 29282936.

Ford Transit izsole

Pamatojoties uz VSAC „Zemgale” Izsoles komisijas 2016.gada 29.aprīļa lēmumu par Izsoles noteikumiem, VSAC „Zemgale” izsludina izsoli  kustamai mantai - automašīnai FORD TRANSIT.

Sociālais darbinieks ir uzticības persona visneaizsargātākajiem Latvijas iedzīvotājiem

Labklājības ministrs: sociālais darbinieks ir uzticības persona visneaizsargātākajiem Latvijas iedzīvotājiem Labklājības ministrs Jānis Reirs sveic Latvijas sociālos darbiniekus Vispasaules sociālā darba dienā un vēl izturību, sapratni, pacietību un profesionālu entuziasmu. Ministrs augsti vērtē šo nereti smago, tomēr ļoti nepieciešamo darbu – sniegt ikdienā atbalstu un palīdzīgu roku grūtībās nonākušiem cilvēkiem.

Sociālais darbinieks ir uzticības persona visneaizsargātākajiem Latvijas iedzīvotājiem

Labklājības ministrs: sociālais darbinieks ir uzticības persona visneaizsargātākajiem Latvijas iedzīvotājiem

 

 

Labklājības ministrs Jānis Reirs sveic Latvijas sociālos darbiniekus Vispasaules sociālā darba dienā un vēl izturību, sapratni, pacietību un profesionālu entuziasmu. Ministrs augsti vērtē šo nereti smago, tomēr ļoti nepieciešamo darbu – sniegt ikdienā atbalstu un palīdzīgu roku grūtībās nonākušiem cilvēkiem.

 

Ford Transit atsavināšana

Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 6. punktu, 4. panta pirmo un otro daļu, 6. panta pirmo daļu, 42. panta trešo daļu un 43. pantu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 17. un 21. punktu, Valsts sociālās aprūpes centrs  “Zemgale” informē par tās valdījumā esošo nevajadzīgo  kustamo mantu – transportlīdzekli Ford Transit ar valsts reģistrācijas Nr. HS 2544 (2003. gada izlaidums, bilances atlikusī vērtība 2944.89 EUR).

Sveicam labākos darbiniekus

Labklājības ministrija trešdien, Lāčplēša dienā, atzinības rakstus par sekmīgu, godprātīgu un teicamu darbu sabiedrības labā, pasniegs pieciem Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” darbiniekiem. 11. novembrī, Lāčplēša dienā, nozares darbinieku godināšanas pasākumā „Pateicības diena”, Labklājības ministrs Uldis Augulis atzinības rakstus par atbildīgu, godprātīgu un pašaizliedzīgu attieksmi pret darba pienākumiem un ieguldījumu sociālās aprūpes pilnveidošanā pasniegs pieciem Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” darbiniekiem.