Jaunumi

Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” īstenojis Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu Nr. KPFI-12/214 „Apkures sistēmu nomaiņa VSAC ‘Zemgale” filiālē „Iecava” un filiālē „Jelgava”

 
29. novembris, 2012
 

Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” īstenojis Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu Nr. KPFI-12/214 „Apkures sistēmu nomaiņa VSAC ‘Zemgale” filiālē „Iecava” un filiālē „Jelgava” Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VSAC „Zemgale”) 2011.gadā iesniedza projekta pieteikumu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātajā konkursā "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai". Pieteikums tika akceptēts un 2011.gada oktobrī tika noslēgts četrpusējs līgums par projekta „Apkures sistēmu nomaiņa VSAC ‘Zemgale” filiālē „Iecava” un filiālē „Jelgava”” īstenošanu.

KPFI mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu. VSAC „Zemgale” projekta mērķis bija nodrošināt VSAC „Zemgale” divas struktūrvienības (filiāli „Jelgava” un filiāli „Iecava”) ar autonomu, ar atjaunojamiem energoresursiem darbināmu apkures sistēmu, samazinot CO² izmešu emisiju, proti, uzstādīt četrus dažādas jaudas biomasas granulu katlus, tādejādi aizstājot gāzes apkures katlus filiālē „Iecava” un centralizēto apkuri filiālē „Jelgava”. Projekta ietvaros tika izstrādāts tehniskais projekts un aprīkotas trīs katlu mājas. Filiālē „Jelgava” tika uzstādīti divas apkures iekārtas ar 200 kW jaudu katram, filiālē „Iecava” uzstādītas divas apkures iekārtas ar jaudu 200 kW un 100 kW, kurināmā padeves sistēmas, automātika utt. Apkures sistēmu nomaiņas darbus veica SIA „EKOM”. Plānots, ka īstenojot projektu tiks panākts CO² emisijas samazinājums 372,27 tCO²/gadā, kas attiecībās pret pieprasīto līdzfinansējumu ir 5,19 kgCO2/LVL gadā. Projekta īstenošanas laiks – 12 mēneši, projekta pabeigšanas datums – 30.10.2012. Kopējās projekta īstenošanas izmaksas – LVL 117311.92, tai skaitā, finanšu instrumenta finansējums LVL 70695,56. Sagatavoja: VSAC „Zemgale” projekta vadītāja Evita Taupmane 2012.gada 29.oktobrī