Jaunumi

LM uzsākts izmēģinājuma projekts sociālās aprūpes centru klientu vajadzību apzināšanai

 
29. decembris, 2016
 

Labklājības ministrija (LM) ir sākusi īstenot izmēģinājuma projektu Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai, lai apzinātu katram valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) klientam nepieciešamos pakalpojumus un noteiktu iespējas tos īstenot praksē.

 

Līdz augustam pilotprojektu paredzēts īstenot piecās VSAC filiālēs - VSAC „Rīga” filiālē „Rīga”, „Baldone”, „Ezerkrasti”, „Jugla” un VSAC „Zemgale” filiālē „Jelgava”. Šajā darbā papildus piesaistīs 13 ekspertus. Savukārt, lai praktiski ieviestu jauno sociālā pakalpojuma sistēmas modeli, pilotprojekta īstenotāji apmācīs visus VSAC darbiniekus. Pilotprojekta realizācijai 2013.gadā kopumā plānots finansējums 56 tūkst. latu apmērā.

Pilotprojekta laikā eksperti izstrādās praksē pārbaudītu metodiku sociālo pakalpojumu sniegšanā dažādām aprūpes vajadzībām gan bērniem, gan pieaugušiem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk. ar garīgās attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām, kā arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Metodika nepieciešama, lai mainītu pieeju un uzlabotu sociālās aprūpes centru sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Lai izstrādātu metodiku bērniem, pilotprojektā iesaistīti vairāki speciālisti, t.sk. medicīnas māsa bērniem, pediatrs, bērnu psihiatrs, sociālais darbinieks, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, ergoterapeits, fizioterapeits, ekonomists. Savukārt metodikas izstrādē pieaugušiem cilvēkiem iesaistīta garīgās veselības aprūpes māsa, ģimenes ārsts (rezidents), psihiatrs, sociālais darbinieks, ergoterapeits, fizioterapeits, ekonomists.

Šie speciālisti praktiski iepazīsies ar pašreizējiem klientu grupēšanas kritērijiem VSAC, izvērtēs klientu spējas, prasmes, vajadzības, izanalizēs pakalpojumu saturu, apjomu un nepieciešamos resursus (personāla skaits, kvalifikācija, materiāli tehniskā bāze). Speciālisti izstrādās arī kritērijus klientu grupēšanai pa aprūpes līmeņiem un klientu grupām - 11 bērnu un 32 pieaugušo grupām.

Tāpat eksperti kopā ar institūciju speciālistiem veiks klientu grupēšanu pēc izstrādātajiem kritērijiem un apmācīs profesionāļu komandu darbam. Vienlaikus eksperti izvērtēs veselības aprūpes pakalpojumu saturu un formu. Vasarā iecerēta VSAC darbinieku apmācība klientu grupēšanā un pakalpojumu sniegšanā atbilstoši jaunizveidotajiem kritērijiem.

Atgādinām, ka LM turpinās darbs pie Pamatnostādņu sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam izstrādesTo ieviešana ir paredzēta trīs rīcības virzienos – deinstitucionalizācija, sabiedrībā balstīti, pēctecīgi un klienta individuālajām vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi, kā arī efektīva sociālo pakalpojumu pārvaldība.

LM uzsver, ka pilotprojekts Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai ir tikai pirmais solis ceļā uz situācijas uzlabošanu sociālās aprūpes sistēmā.

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.