Jaunumi

VSAC “Zemgale” filiāles “Ķīši” klientu radošo darbu izstāde “Katram sava varēšana” Irlavas bibliotēkā.

 
31. janvāris, 2020
 

2020. gada 16. janvārī desmit aktīvākie klienti devās uz Irlavas pagasta bibliotēku, kur mēnesi vietējie iedzīvotāji un Irlavas viesi var apskatīt klientu darba izstādi.

Izstādē skatāmi labākie, interesantākie darbi dažādās tehnikās – zīmējumi, gleznojumi, grafikas. Pasākuma dalībniekus laipni uzņēma bibliotekāre Santa Podniece. Ieraudzījuši ekspozīciju, visi klienti priecīgi rādīja savus darbus un stāstīja par darba tapšanas procesu.  Klientiem ir svarīgs apkārtējās sabiedrības novērtējums. Viens ir darba tapšana nodarbības laikā, cits savu veikumu ieraudzīt publiskā telpā, sakārtotu, noformētu darbu.

Paralēli VSAC “Zemgale” filiāles “Ķīšu” klientu izstādei bija iespēja apskatīt vēl 2 izstādes – foto un tekstila. Bibliotekāre izrādīja nelielo muzeju, kur klienti varēja aptaustīt un paturēt rokās vēsturiskas lietas, minot kā tās lietotas. Pēc muzeja apskates visi devās uz zāli, kur kopīgi ar  izstādes apmeklētājiem grieza, līmēja, zīmēja, veidoja kolāžas, parādot savas spējas un varēšanu. Pasākuma noslēgumā visus gaidīja garšīgs cienasts, kura laikā apmainījāmies ar pateicībām un laba vēlējumiem.