Jaunumi

Administrācijā - Administratīvās nodaļas vadītājs

 
07. oktobris, 2020
 

VSAC “Zemgale” izsludina konkursu uz vakanto Administratīvās nodaļas vadītāja amata vietu uz nenoteiktu laiku (1,0 slodze)

Prasības pretendentam:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālo zinātņu ekonomikas un uzņēmējdarbības vai tiesību zinātņu apakšnozarē.;
 • pieredze vadošā amatā, darbā ar personālu, zināšanas saimnieciski tehniskajos jautājumos, publisko iepirkumu un administratīvā darba jomā.;
 • pieredze darbā ar datoru - MS Office (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint), FIBU, HORIZON un prasme rīkoties ar nepieciešamo biroja tehniku ;
 • analītiskā un loģiskā domāšana;
 • augsta atbildības sajūta un precizitāte, analītiskā domāšana;
 • prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • pieredze piedaloties iestāžu reorganizācijas procesos tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galvenie pienākumi:

 • Veikt Centra vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas, kārtējā gada darbības plāna izstrādi, to grozīšanu un nepieciešamo atskaišu sagatavošanu.
 • Organizēt vadības pārskata savlaicīgu sagatavošanu iesaistos attiecīgās nodaļas un struktūrvienības.
 • Organizēt Centra iekšējo normatīvo aktu sistematizāciju un uzskaiti, koordinēt iekšējo normatīvo aktu aktualizācijas procesu savas atbildības jomas ietvaros;
 • Organizēt līgumu un vienošanās projektu izstrādi, saskaņošanu, noslēgšanu un līgumu reģistrāciju.
 • Uzraudzīt un koordinēt savlaicīgu iepirkuma plānu un tā grozījumu izstrādi un saskaņošanu.
 • Koordinēt iepirkumus, piedalīties iepirkumu komisijas.
 • Izskatīt un sagatavot atzinumus un atbildes projektus saņemto darba uzdevumu ietvaros, kontrolējošo iestāžu pārbaudes dokumentiem, fizisko un juridisko personu iesniegumiem savas amata/nodaļas kompetences ietvaros.
 • Veikt Centra iekšējo normatīvo aktu projektu izstrādāšanu, nodaļas kompetences jautājumos, pēc nepieciešamības savlaicīgi aktualizēt un iesniegt Centra direktoram apstiprināšanai.
 • Organizēt un nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās informācijas sagatavošanu un iesniegšanu Labklājības ministrijai un citām valsts pārvaldes iestādēm pēc pieprasījuma vai noteiktās kārtības.
 • Organizēt un vadīt projektu izstrādi, veikt to īstenošanu un uzraudzību, tajā skaitā, nodrošināt uzraudzību pēcīstenošanas periodā.

Priekšrocības pretendentiem ar  pieredzi valsts iestādē.

Piedāvājam:

• algu (bruto) EUR 1052 – EUR 1382 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pēc MK noteikumiem Nr.66);
• atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
• darba pieredzi valsts pārvaldē;
• labus darba apstākļus;
• draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
• veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem.

Pieteikšanās termiņš – 2020.gada 16.oktobra plkst. 12.00

Darba vieta: “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads.

Pielikumā - konkursa nolikums.

Pieteikuma dokumentus sūtīt Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale”, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, nosūtīt uz zemgale@vsaczemgale.gov.lv vai iesniegt personīgi darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63960212.
 

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest “šeit”