Jaunumi

Administrācijā - grāmatvedis

 
12. jūnijs, 2020
 

VSAC “Zemgale” izsludina konkursu uz vakanto grāmatveža amata vietu uz nenoteiktu laiku (1 slodze).

Prasības pretendentam:

 • Profesionālā vidējā izglītība grāmatvedībā, ekonomikā vai finansēs (trešā līmeņa kvalifikācija);
 • darba pieredze grāmatvedības specialitātē;
 • pieredze darbā ar datorprogrammām (MS Office, resursu vadības sistēmu,  budžeta elektronisko norēķinu sistēmu “eKase”, u.c.);
 • valsts pārvaldes, budžeta grāmatvedības principu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana, prasme darbā izmantot normatīvos aktus;
 •  augsta atbildības sajūta un precizitāte, analītiskā domāšana;
 •  prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Galvenie pienākumi:

 • debitoru uzskaite, rēķinu grāmatošana, savstarpējo norēķinu salīdzināšana ar debitoriem, savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu sagatavošana normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, uzkrājumu aprēķināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • saimniecisko darījumu par komandējumiem un darba braucieniem uzskaite;
 • Valsts kasē atvērto norēķinu kontu izrakstu kontēšana un maksājumu uzdevumu grāmatošana, bankas kontu pārskatu un kopsavilkumu sagatavošana, salīdzināšana ar  virsgrāmatu, naudas līdzekļu plūsmas kodu atbilstības kodu kvalifikācijai kontrole;
 • piedalīties finanšu pārskatu sagatavošanā, gada slēguma inventarizācijas veikšana;
 • klientu naudas personiskajiem izdevumiem aprēķināšana un uzskaite, ieturējumu no klientu pensijām veikšana;
 •  uzturnaudas aprēķināšana par klientiem, kuri atrodas ilgstošā prombūtnē.

Piedāvājam:

 • algu (bruto) EUR 835 – EUR 1110 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pēc MK noteikumiem Nr.66);
 • atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • darba pieredzi valsts pārvaldē;
 • labus darba apstākļus;
 • draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
 • veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem

Pieteikšanās termiņš:  2020.gada 30.jūnijs

 Pieteikumu, profesionālās darbības aprakstu, izglītību apliecinošu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale”, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913 (ar norādi Konkursam uz vakanto “Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” Grāmatvedības nodaļas grāmatveža amatu”), nosūtīt uz zemgale@vsaczemgale.gov.lv vai iesniegt personīgi darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63960212.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest “šeit”