Jaunumi

Administrācijā - jurists

 
13. februāris, 2020
 

VSAC “Zemgale” izsludina konkursu uz vakanto jurista amata vietu uz nenoteiktu laiku (1 slodze).

Prasības pretendentam:
akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
vēlama darba pieredze lēmumu, iekšējo normatīvo aktu, privāttiesisko un publisko tiesību līgumu, starpresoru vienošanos u.c. tiesību aktu projektu izstrādāšanā;
vēlama darba pieredze personas datu aizsardzības jomā;
vēlama darba pieredze valsts pārvaldē un zināšanas par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem;
vēlama pieredze darba tiesību jautājumos.
 
Galvenie pienākumi:
sniegt juridiska rakstura priekšlikumus un konsultācijas VSAC “Zemgale” direktoram un darbiniekiem uzdevumu izpildes pilnveidošanai;
piedalīties gada publiskā pārskata sagatavošanā savas kompetences ietvaros;
piedalīties VSAC “Zemgale” attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.
sagatavot VSAC “Zemgale” iekšējo normatīvo aktu, rīkojumu, citu juridisku dokumentu projektus;
izstrādāt tipveida līgumu un citu dokumentu paraugus VSAC “Zemgale” struktūrvienību vajadzībām;
veikt tiesvedību lietu analīzi un sniegt vērtējumu un priekšlikumus par VSAC “Zemgale” stratēģiju un pozīciju tiesvedības procesos;
informēt VSAC “Zemgale” darbiniekus par izmaiņām ārējos normatīvajos aktos, kas skar VSAC “Zemgale” darbību;
savas kompetences ietvaros izskatīt un sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem;
sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, tiesībsargājošām institūcijām, biedrībām un nodibinājumiem, starptautiskām organizācijām un citām juridiskām un fiziskām personām sava amata kompetencē esošo jautājumu risināšanā;
pārstāvēt VSAC “Zemgale” intereses tiesā un citās valsts un pašvaldību institūcijās savas kompetences ietvaros;
 
Piedāvājam:
sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
alga (bruto) EUR 940 – EUR 1287 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pēc MK noteikumiem Nr.66);
darba pieredzi valsts pārvaldē;
labus darba apstākļus;
draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem.
 
Pieteikšanās termiņš - 2020.gada 26.februārim
 
Pieteikumu konkursam uz VSAC “Zemgale” jurista amatu, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale”, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, iesniegt personīgi vai nosūtīt uz e-pastu zemgale@vsaczemgale.gov.lv darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63960212
 
Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest “šeit”