Jaunumi

Administrācijā - Personāla un lietvedības nodaļas vadītājs

 
11. septembris, 2020
 

VSAC “Zemgale” izsludina konkursu uz vakanto Personāla un lietvedības nodaļas vadītāja amata vietu uz nenoteiktu laiku (1,0 slodze)

Prasības pretendentam:
Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
Vēlama pieredze vadošā amatā, darbā ar personālu, zināšanas darba likumdošanā un personāla vadībā;
Spēja vadīt Personāla un lietvedības nodaļas darbu, prasme prezentēt nodaļas mērķus un darbību, plānot un organizēt savu darbu; 
Spēja nodrošināt personāla vadības funkciju (personāla lietvedība, iestādes lietvedība, iestādes arhīvs, personāla atlase, apmācības, personāla attīstība, motivēšanas sistēma, novērtēšana u.c.);
Prasme analizēt situāciju un datus, vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus. Prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās; 
Orientācija uz attīstību un pilnveidošanos, elastība; pielietot jaunākās darba organizācijas formas un informācijas tehnoloģijas;
pieredze darbā ar datoru - MS Office (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint), un prasme rīkoties ar nepieciešamo biroja tehniku;
Par priekšrocību tiks uzskatīta pretendenta pieredze piedaloties iestāžu reorganizācijas procesos, prasme strādāt ar programmu FIBU un HORIZON vai līdzvērtīgu, zināšanas iestādes arhīva organizēšanā un pieredze valsts pārvaldē.
 
Galvenie pienākumi:
Plānot, vadīt un organizēt nodaļas darbu, tai skaitā, veikt darba plānošanu, nodaļas darbinieku amata aprakstu izstrādi, to aktualizēšanu, deleģēto uzdevumu izpildes kontroli, nodaļas personāla darba novērtēšanu;
izstrādāt un īstenot VSAC “Zemgale” darbinieku profesionālās pilnveidošanas stratēģiju atbilstoši VSAC “Zemgale” funkcijām, noteikt darbinieku mācību vajadzības, kā arī organizēt darbinieku profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu;
izstrādāt normatīvo aktu un rīkojumu projektus, pilnveidot VSAC “Zemgale” personālvadības procesus; 
nodrošināt, koordinēt un pilnveidot darba aizsardzības sistēmu un darba aizsardzības pasākumus Centrā;
nodrošināt VSAC “Zemgale” dokumentu pārvaldības sistēmas darbību - elektronisko dokumentu apriti, to koordināciju un pārvaldību, saņemto VSAC “Zemgale” adresēto dokumentu  izvērtēšanu un  reģistrēšanu;
Sagatavot darbinieku veselības apdrošināšanas polišu sarakstus un atskaites. Administrēt centra darbinieku veselības apdrošināšanu.
Administrēt darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšanu pirms pārbaudes laika beigām, ikgadējo novērtēšanu un kategoriju noteikšanu darbiniekiem normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
 
Piedāvājam:
• algu (bruto) EUR 1052 – EUR 1382 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pēc MK noteikumiem Nr.66);
• atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
• darba pieredzi valsts pārvaldē;
• labus darba apstākļus;
• draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.
 
Pieteikšanās termiņš – 2020.gada 21.septembra plkst. 12.00
 
Darba vieta: “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads.
 
Pielikumā - konkursa nolikums uz amatu „Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” Personāla un lietvedības nodaļas vadītājs.
 
Pieteikumu, motivācijas vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), izglītību apliecinošu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, darba organizācijas redzējumu sūtīt Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale”, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, nosūtīt uz zemgale@vsaczemgale.gov.lv vai iesniegt personīgi darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63960212. 

Pielikumi