Jaunumi

Administrācijā - Vecākais eksperts sociālās aprūpes jautājumos

 
18. februāris, 2020
 

VSAC “Zemgale” izsludina konkursu uz vakanto Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vecākā eksperta sociālās aprūpes jautājumos amata vietu uz nenoteiktu laiku (1 slodze).

Prasības pretendentam:
otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā;
darba pieredze sociālajā sistēmā vai ar sociālajiem pakalpojumiem saistītā jomā;
vēlama Latvijas Republikas darba likumdošanas, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības, invalīdu tiesību aizsardzības normatīvo aktu pārzināšana;
prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās;
prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus;
spēja atzīt un identificēt problēmas, izprast to rašanās cēloņus un piedāvāt risinājumus;
teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, Excel, PowerPoint u.c.);
pieredze darbā pašvaldības iestādē vai valsts pārvaldē tiks vērtēta kā priekšrocība.
 
Galvenie pienākumi:
konsultēt un metodiski vadīt Centra filiāļu darbu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas jautājumos; 
sagatavot normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jautājumos;
veikt iekšējo kontroli un pārraudzību par centra klientiem sniegtā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, identificēt problēmas un iespējamos riskus, sagatavot pārbaudes aktus vai dienesta ziņojumus; 
izskatīt iesniegumus saistībā ar sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti un klientu tiesību ievērošanu, sagatavot atbildes;
identificēt riskus sociālā pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai, sniegt priekšlikumus risku novēršanai.
 
Piedāvājam:
sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
alga (bruto) EUR 835 – EUR 1110 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pēc MK noteikumiem Nr.66);
darba pieredzi valsts pārvaldē;
labus darba apstākļus;
draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem.
 
Pieteikšanās termiņš - 2020.gada 2.marts
 
Pieteikumu konkursam uz VSAC “Zemgale” Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vecākā eksperta sociālās aprūpes jautājumos amatu, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale”, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, iesniegt personīgi vai nosūtīt uz e-pastu zemgale@vsaczemgale.gov.lv darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63960212