Jaunumi

Administrācjā - Galvenā grāmatveža vietnieks

 
22. maijs, 2020
 

VSAC “Zemgale” izsludina konkursu uz vakanto Galvenā  grāmatveža vietnieka amata vietu uz nenoteiktu laiku 

Prasības pretendentam:
• Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība grāmatvedībā, ekonomikā vai finansēs;
• Darba pieredze grāmatvedības specialitātē vismaz 3 (trīs) gadi, no tiem vismaz 1 (viens) – valsts pārvaldē;
• pieredze darbā ar datorprogrammām (MS Office, resursu vadības sistēmu,  budžeta elektronisko norēķinu sistēmu “eKase”, EDS; VBPBP.);
• valsts pārvaldes, budžeta grāmatvedības principu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana, prasme darbā izmantot normatīvos aktus;
• augsta atbildības sajūta un precizitāte, analītiskā domāšana;
• prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.
 
Galvenie pienākumi:
• Veikt darbinieku darba samaksas, sociālo garantiju un atvaļinājuma naudas aprēķināšanu un uzskaiti;
• Veikt ieturējumus no darbinieku darba samaksas atbilstoši saņemtajiem izpilddokumentiem, darbinieku iesniegumiem un ieturējumu kopsavilkumiem;
• Sagatavot maksājuma uzdevumus  un iesniegt budžeta elektronisko norēķinu sistēmā “eKase”;
• Aprēķināt un iegrāmatot uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem un uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem ;
• Kontrolēt naudas līdzekļu izlietojumu un atlikumu Valsts kasē atvērtajā pamatbudžeta norēķinu konta atlīdzības kodos;
• Kontrolēt naudas līdzekļu plūsmas atbilstību kodu klasifikācijai, nepieciešamības gadījumā sagatavot iesniegumu Valsts kasei par klasifikācijas kodu labošanu;
• Sagatavot un noteiktajos termiņos iesniegt statistikas pārskatus Centrālās statistikas pārvaldes Elektronisko pārskatu sistēmā “e-Pārskats”;
• Veikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķināšanu, ieturēšanu un uzskaiti;
• Veikt darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķināšanu un uzskaiti Sagatavot pārskatus iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS);
• Veikt pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanu, uzskaiti un iegrāmatošanu grāmatvedības reģistros resursu vadības sistēmā;
• Sagatavot maksājuma uzdevumus PVN un DRN pārskaitīšanai valsts budžetā , veikt aprēķinātā DRN uzskaiti un iegrāmatošanu grāmatvedības reģistros;
• Sagatavot sarakstu un veikt naudas personiskiem izdevumiem aprēķināšanu un uzskaiti VSAC “Zemgale” klientiem, sagatavot sarakstu par saņemtajām klientu pensijām no VSAA;
• Veikt naudas personiskiem izdevumiem aprēķināšanu un uzskaiti klientiem, kuriem saskaņā ar piešķirta pensija;
• Veikt uzturnaudas aprēķināšanu par VSAC “Zemgale” klientiem, kuri atrodas ilgstošā prombūtnē, sagatavot maksājumu uzdevumus;
• Veikt VSAC “Zemgale” nākamo periodu izdevumu uzskaiti, maksājuma uzdevumu sagatavošanu un  kontrolēt to norakstīšanu faktiskajos izdevumos atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 
• Izvērtēt un sniegt priekšlikumus par Labklājības ministrijas un VSAC “Zemgale” citu struktūrvienību izstrādātājiem normatīvajiem aktiem Nodaļas kompetencē esošajos jautājumos.
 
Piedāvājam:
• algu (bruto) EUR 920 – EUR 1287 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pēc MK noteikumiem Nr.66); 
• atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
• darba pieredzi valsts pārvaldē;
• labus darba apstākļus;
• draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
• veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 31.05.2020.
 
Pieteikumu, profesionālās darbības aprakstu, izglītību apliecinošu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale”, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913 (ar norādi Konkursam uz vakanto “Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” Grāmatvedības nodaļas grāmatveža amatu”), nosūtīt uz zemgale@vsaczemgale.gov.lv vai iesniegt personīgi darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63960212.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest “šeit”