Jaunumi

Filiālē "Iecava" - Filiāles vadītājs

 
31. jūlijs, 2020
 

VSAC “Zemgale” izsludina atklātu konkursu uz vakanto filiāles “Iecava” vadītāja amata vietu – uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentam:
otrā līmeņa augstākā izglītība;
vēlama darba pieredze sociālajā sistēmā vai ar sociālajiem pakalpojumiem saistītā jomā;
vēlama Latvijas Republikas darba likumdošanas, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības, invalīdu tiesību aizsardzības normatīvo aktu pārzināšana;
prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās;
prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus;
spēja atzīt un identificēt problēmas, izprast to rašanās cēloņus un piedāvāt risinājumus;
iemaņas darbā ar datoru (MS Word, Excel, PowerPoint u.c.);
pieredze darbā pašvaldības iestādē vai valsts pārvaldē tiks vērtēta kā priekšrocība.
 
Galvenie pienākumi:
nodrošināt kvalitatīvu un ilgtspējīgu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un klientu tiesību ievērošanu filiālē;
nodrošināt efektīvu filiāles resursu vadību;
nodrošināt pilnvērtīgu komandas darbu un starpinstitucionālu sadarbību klientu interesēs;
nodrošināt sistemātisku sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesa izpildes uzraudzību;
nodrošināt klientu drošības uzraudzību.
 
Piedāvājam:
sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
alga (bruto) EUR 1200 – EUR 1440 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pēc MK noteikumiem Nr.66);
darba pieredzi valsts pārvaldē;
labus darba apstākļus;
draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.
Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2020.gada 31.augusta plkst.12.00
 
Pieteikumu, motivācijas vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), izglītību apliecinošu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale”, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, nosūtīt uz zemgale@vsaczemgale.gov.lv vai iesniegt personīgi darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63960212. 
 
Pielikumā - Atklāta konkursa nolikums uz amatu „Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiāles „Iecava” vadītājs” 
 
Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest “šeit”