Jaunumi

Filiāle "Iecava" - Saimniecības nodaļas vadītājs

 
11. jūnijs, 2018
 

VSAC “Zemgale”
Izsludina atklātu konkursu uz vakanto amata vietu – VSAC „Zemgale” filiāles “Iecava” Saimniecības nodaļas vadītāja amatu uz nenoteiktu laiku.

rasības pretendentam:
•    Pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība.
•    Darba pieredze saimnieciskā darba organizēšanā ne mazāk kā viens gads.
•    Normatīvo aktu pārzināšana, kas saistīta ar amata pienākumu izpildi.
•    Atbildība, precizitāte un godīgums, spēja būt klientorientētam.
•    Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un padoto darbu un analizēt situāciju.
•    Iemaņas darbā ar datoru (MS Word, Excel, PowerPoint u.c.);

Galvenie pienākumi:
•    Plānot, vadīt Saimniecības nodaļas darbu.
•    Plānot mēneša darba grafikus, sagatavot darba laika uzskaites tabulas.
•    Plānot transporta racionālu izmantošanu, veikt ceļazīmju ievadīšanu grāmatvedības uzskaites programmā, mēneša atskaišu sagatavošanu, iesniegšanu.
•    Piedalīties tehnisko specifikāciju izstrādāšanā iepirkumu procedūras gaitā, veikt cenu aptaujas.
•    Nodrošināt pakļautībā esošos darbiniekus ar darbam nepieciešamajiem resursiem, organizēt to pieprasīšanu, saņemšanu un norakstīšanu.
•    Nodrošināt filiāles ēku, telpu un teritorijas apsaimniekošanu.
•    Veikt materiālo vērtību un nemateriālo ieguldījumu uzskaites un atskaites dokumentu kārtošanu.
•    Ievērot un kontrolēt darba kārtības, darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasības.
•    Piedalīties materiālo vērtību inventarizācijās.

Piedāvājam:
•    sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
•    alga (bruto) EUR 655 – EUR 797 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pēc MK noteikumiem Nr.66);
•    veselības apdrošināšanu;
•    darba pieredzi valsts pārvaldē;
•    labus darba apstākļus;
•    draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.

Pieteikumu atklātam konkursam uz VSAC “Zemgale” filiāles “Iecava” Saimniecības nodaļas vadītāja amatu, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt: Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” filiāle “Iecava”, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913 (ar norādi “Konkursam uz vakanto Saimniecības nodaļas vadītāja amatu”), nosūtīt elektroniski uz iecava@vsaczemgale.gov.lv vai iesniegt personīgi VSAC Zemgale” filiālē “Iecava”, darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63960714, līdz 2018.gada 20.jūnijam, plkst. 16.00.