Jaunumi

Filiālē "Jelgava" - Lietvedis

 
17. decembris, 2019
 

VSAC „Zemgale” izsludina konkursu uz vakanto lietveža amata vietu VSAC „Zemgale” filiālē „Jelgava” (uz nenoteiktu laiku).

Mēs piedāvājam:
-    sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
-    alga (bruto) EUR 487 – EUR 705 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pēc MK noteikumiem Nr.66);
-    darba pieredzi valsts pārvaldē;
-    labus darba apstākļus;
-    draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
-    veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem.

Būtiskākie amata pienākumi:
-    Nodrošināt saņemto sūtījumu pieņemšanu, sadalīšanu reģistrējamos un nereģistrējamos dokumentos, reģistrēšanu lietvedības elektroniskās uzskaites sistēmā, rezolūcijā norādīto uzdevumu izpildes kontroli, sagatavošanu nosūtīšanai adresātam atbilstoši lietvedības dokumentu aprites prasībām.
-    Strādāt ar lietvedības programmu FIBU.
-    Nodrošināt darba dokumentācijas noformēšanu un iesniegšanu, saskaņā ar Centra noteikto nolikumu par krājumu un pakalpojumu uzskaiti, nododot to noteiktā termiņā.
-    Organizēt Filiāles vadītāja darba apspriedes un sanāksmes, apmeklētāju un darbinieku pieņemšanu, ja nepieciešams, protokolēt tās un nodrošināt ar nepieciešamajiem materiāliem.
-    Koordinēt ienākošos telefona zvanus.
-    Kontrolēt, kārtot un veidot lietu kārtību Filiāles struktūrvienībās atbilstoši apstiprinātajai lietu nomenklatūrai.
-    Piedalīties Filiāles pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo dokumentu sakārtošanā un nodošanā Centra arhīvā.
-    Pārstāvēt Filiāli saskarsmē ar citām iestādēm par savā kompetencē esošajiem jautājumiem.

Prasības pretendentam:
-    vidējā vai vidējā profesionālā izglītība, kursi attiecīgajā specialitātē.
-    labas latviešu valodas zināšanas;

Pieteikšanās termiņš: līdz 2019.gada 27.decembrim

Pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas uz vakanto amatu sūtīt Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiāle „Jelgava”, Kalnciema ceļš 109, Jelgava, LV-3002, iesniegt personīgi vai elektroniski uz e-pastu jelgava@vsaczemgale.gov.lv. Tālrunis uzziņām 63049232; 63049203.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest “šeit”