Jaunumi

Filiālē "Jelgava" - Sociālais aprūpētājs

 
09. septembris, 2020
 

VSAC “Zemgale” izsludina konkursu uz vakanto Sociālā aprūpētāja amata vietu filiālē “Jelgava” -   divas amata vietas uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentam:
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, sociālā aprūpētāja kvalifikācija.
Vēlama profesionālā pieredze darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem..
Normatīvo aktu pārzināšana, kas saistīta ar amata pienākumu izpildi.
Atbildība, precizitāte un godīgums, spēja būt klientorientētam.
 
Galvenie pienākumi:
Nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu filiāles klientiem.
Palīdzēt klientam uzlabot esošās un apgūt jaunas sociālās prasmes.
Informēt un izglītot klientus jautājumos, kas saistīti ar viņu pienākumiem un tiesībām, kā arī par sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību.
Nodrošināt, ne retāk kā vienu reizi gadā, klientu funkcionālā stāvokļa izvērtēšanu un sadarbībā ar sociālā darba speciālistiem izstrādāt individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu, atbilstoši klientu sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas vajadzībām.
Nodrošināt pārskatāmu informācijas atspoguļošanu klientu kartēs par sociālās aprūpes procesa norisi un ne retāk kā 1x nedēļā veikt ierakstus klienta kartēs par sociālās rehabilitācijas plāna gaitu.
Īstenot klientu individuālos sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši pārmaiņām klienta dzīves situācijā.
Palīdzēt klientiem pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi, veicināt integrēšanos sabiedrībā. 
Novērtēt klientu personību, pašaprūpes spējas, fizisko un garīgo veselības stāvokli. Sekot aprūpē esošo klientu psihiskā stāvokļa, uzvedības un veselības stāvokļa izmaiņām. Informēt par izmaiņām dežurējošo medicīnas māsu, psihiatru un veikt ierakstu klienta kartē.
Veikt darba dokumentācijas sagatavošanu un noformēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iestādē noteiktajai kārtībai.
Piedāvājam:
sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
alga (bruto) EUR 552 – EUR 802 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pēc MK noteikumiem Nr.66);
veselības apdrošināšanu;
darba pieredzi valsts pārvaldē;
labus darba apstākļus;
draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.
 
Pieteikšanās termiņš -  līdz 2020.gada 30.septembrim
 
Pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas sūtīt Valsts sociālās aprūpes centram „Zemgale”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, iesniegt personīgi Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” lietvedībā vai elektroniski uz e-pastu zemgale@vsaczemgale.gov.lv. Tālrunis uzziņām 63960715.
 
Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest “šeit”