Jaunumi

Filiālē "Jelgava" - sociālais darbinieks

 
29. jūnijs, 2020
 

VSAC “Zemgale” izsludina konkursu uz vakanto  sociālā darbinieka amata vietu filiālē „Jelgava” nenoteiktu laiku.

Mēs piedāvājam:
-    sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.
-    algu (bruto) EUR 745 – EUR 1093 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pēc MK noteikumiem Nr.66).
-    10% piemaksu no noteiktās mēnešalgas;
-    darba pieredzi valsts pārvaldē;
-    labus darba apstākļus;
-    draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
-    veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem.
 
Būtiskākie amata pienākumi:
-    Vadīt klienta sociālo problēmu risināšanu sadarbībā ar klientu. 
- Prognozēt sociālo problēmu veidošanos un attīstību filiālē. 
- Izmantot darbā dažādas, katram gadījumam atbilstošākās sociālā darba teorijas un metodes.
- Noteikt sniegto pakalpojumu kvalitāti un atbilstību katra klienta vajadzībām.
- Nepieciešamības gadījumā veikt starpnieka funkcijas, kontaktējoties ar oficiālām iestādēm un atbildīgām amatpersonām klienta interesēs (dzīves vietas deklarēšana, pabalstu, pensiju jautājumu kārtošana, aizgādnības jautājumu risināšana).
- Konsultēt klientus jautājumos, kas saistīti ar viņu tiesībām un pienākumiem.
- Izstrādāt individuālus sociālā darba plānus atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām.
- Vadīt starpprofesionāļu komandu, sastādot klientu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānus.
- Veikt sociālo rehabilitāciju, palīdzēt klientiem pārvarēt psiholoģiskus, fiziskus un citus šķēršļus, kas traucē integrēties sabiedrībā.
 
Prasības pretendentam:
-    Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
-    Vēlama praktiskā darba pieredze amatā.

Pieteikšanās termiņš: 2020.gada 8.jūlijs

Pieteikumu konkursam uz VSAC „Zemgale” filiāles „Jelgava” sociālā darbinieka amatu, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiāle „Jelgava”, adrese:  Kalnciema ceļš 109, Jelgava, LV-3002, iesniegt personīgi darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63049203 vai nosūtīt uz e-pastu jelgava@vsaczemgale.gov.lv

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest “šeit”