Jaunumi

Filiālē "Jelgava" - Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājs

 
26. novembris, 2019
 

VSAC „Zemgale” izsludina konkursu uz Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja amata vietu filiālē „Jelgava” uz noteiktu laiku.

Prasības pretendentam:
Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā; 
Darba pieredze sociālajā jomā (vismaz divi gadi);
Spēja būt klientorientētam, nosvērtam, vērīgam, lojālam.
 
Galvenie pienākumi:
Plāno, vada, koordinē un atbild par Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas darbu.
Organizē nodaļas darbu tā, lai nodrošinātu darbinieku savstarpējo aizvietojamību to īslaicīgas prombūtnes laikā ar atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem.
Identificē, definē un organizē nodaļas personāla apmācību vajadzības, savas kompetences ietvaros veic personāla apmācību un instruēšanu.
Organizē un nodrošina nodaļas jauno darbinieku ievadīšanu darbā.
Apkopo ar klientu sociālo aprūpi saistīto informāciju, sniedz darba pārskatus un informāciju atbilstoši Centrā noteiktajai kārtībai.
Nodrošina sev pakļautos darbiniekus ar darbam nepieciešamo aprīkojumu, līdzekļiem un inventāru. 
Organizē, vada klientu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesu filiālē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Nodrošina “Klientu sociālās rehabilitācijas, sociālo prasmju uzlabošanas un brīvā laika pavadīšanas programmas” izstrādi.
Analizē un izvērtē sociālās aprūpes, rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un atbilstību klientu vajadzībām.
Pārstāv klientu tiesības un intereses dažādās institūcijās.
Nodrošina klientu uzņemšanu un uzskaiti filiālē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Nodrošina informācijas ievadi un aktualizāciju par filiāles klientiem Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā SPOLIS.
Nodrošina klientu un viņu piederīgo iesniegumu, priekšlikumu, sūdzību uzskaiti un izskatīšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Nodrošina klientu drošību un kontrolē normatīvo aktu prasību ievērošanu klientu drošības nodrošināšanai. 
 
Piedāvājam:
Atalgojumu no EUR 927 – EUR 1227;
Sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
Darba pieredzi valsts pārvaldē;
Labus darba apstākļus;
Draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.
 
Pieteikšanās termiņš: līdz 2019.gada 6.decembrim
CV , pieteikuma vēstule un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas uz vakanto amatu, sūtīt Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiāle „Jelgava”, Kalnciema ceļš 109, Jelgava, LV-3002, iesniegt personīgi vai elektroniski uz e-pastu jelgava@vsaczemgale.gov.lv. Tālrunis uzziņām 63049203.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest “šeit”