Jaunumi

Filiālē "Lielbērze" - Aprūpētājs

 
09. oktobris, 2018
 

VSAC „Zemgale” Izsludina konkursu uz vakanto amata vietu – VSAC „Zemgale” filiāles „Lielbērze” aprūpētājs (1 amata vieta) uz nenoteiktu laiku.

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • darba pieredzi valsts pārvaldē;
 • labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem;
 • draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
 • Bruto alga: no EUR 430 - EUR 440 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pēc MK noteikumiem Nr.66).

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • Pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība;
 • Aprūpētāja kvalifikācijas apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galvenie pienākumi:

 • Veikt klientu aprūpi atbilstoši klientu funkcionālajam stāvoklim;
 • Atbildēt par klientu drošību un sekot, lai klienti ievērotu iekšējās kārtības noteikumus;
 • Nodrošināt tīrību un kārtību klientu dzīvojamās telpās, koplietošanas telpās, veicot mitro uzkopšanu ne retāk kā vienu reizi dienā;
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Darba attiecību ilgums: uz noteiktu laiku, viena amata vieta.

Darba vietas adrese: VSAC "Zemgale" filiāle "Lielbērze" Adrese: “Lielbērze”, Lielbērze, Auru pagasts, Dobeles novads, LV-3701

Pieteikšanās termiņš: līdz 2018.gada 19.oktobrim.

Pieteikuma iesniegšanas vieta un veids: Pieteikumu konkursam uz VSAC „Zemgale” filiāles „Lielbērze” aprūpētāja amatu, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiāle „Lielbērze”, adrese:  “Lielbērze”, Lielbērze, Auru pagasts, Dobeles novads, LV-3701 (ar norādi Konkursam uz vakanto Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” aprūpētāja amatu”) vai iesniegt personīgi darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63724670 vai e-pastu lielberze@vsaczemgale.gov.lv.