Jaunumi

Filiālē "Lielbērze" - filiāles vadītājs

 
22. augusts, 2019
 

VSAC “Zemgale” izsludina atklātu konkursu uz vakanto VSAC „Zemgale” filiāles “Lielbērze” vadītāja amatu uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentam:
•    Otrā līmeņa augstākā izglītība;
•    darba pieredze sociālajā sistēmā vai ar sociālajiem pakalpojumiem saistītā jomā;
•    vēlama Latvijas Republikas darba likumdošanas, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības, invalīdu tiesību aizsardzības normatīvo aktu pārzināšana;
•    prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās;
•    prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus;
•    spēja atzīt un identificēt problēmas, izprast to rašanās cēloņus un piedāvāt risinājumus;
•    iemaņas darbā ar datoru (MS Word, Excel, PowerPoint u.c.);
•    pieredze darbā pašvaldības iestādē vai valsts pārvaldē tiks vērtēta kā priekšrocība.

Galvenie pienākumi:
•    nodrošināt VSAC „Zemgale” filiāles „Lielbērze” (turpmāk - filiāle) vadību atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei, Valsts pārvaldes iekārtas likumam, citiem Latvijas Republikas likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, Labklājības ministrijas iekšējiem normatīvajiem aktiem un rīkojumiem, VSAC “Zemgale” reglamentam, filiāles reglamentam;
•    nodrošināt kvalitatīvu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un klientu tiesību ievērošanu filiālē;
•    nodrošināt efektīvu filiāles resursu vadību;
•    nodrošināt pilnvērtīgu komandas darbu un starpinstitucionālu sadarbību klientu interesēs;
•    nodrošināt sistemātisku sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesa izpildes uzraudzību;
•    nodrošināt klientu drošības uzraudzību.
Piedāvājam:
•    sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
•    alga (bruto) EUR 1200 – EUR 1440 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pēc MK noteikumiem Nr.66);
•    darba pieredzi valsts pārvaldē;
•    labus darba apstākļus;
•    draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.
Pieteikšanās termiņš - 2019.gada 20.septembris

Konkursa nolikums pielikumā.

Pieteikumu atklātam konkursam uz VSAC “Zemgale” filiāles “Lielbērze” vadītāja amatu, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale”, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, uz e-pastu zemgale@vsaczemgale.gov.lv vai iesniegt personīgi VSAC “Zemgale” darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63960212.

 

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest “šeit”