Jaunumi

Filiālē „Lielbērze” - Garīgās veselības aprūpes māsa

 
22. oktobris, 2018
 

VSAC „Zemgale” izsludina konkursu uz vakanto Garīgās veselības aprūpes māsas amata vietu – VSAC „Zemgale” filiālē „Lielbērze” uz nenoteiktu laiku (0,5 amata slodze).

Prasības pretendentam:
• Vidējā profesionālā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (medicīnas māsa).
• Garīgās aprūpes māsas vai internās aprūpes māsas sertifikāts.
• Ārstniecības personas reģistrs.
• Profesionālā darba pieredze ne mazāk kā viens gads.
• Darbam  nepieciešamo tehnisko līdzekļu darbības principu un to lietošanas noteikumu pārzināšana.
• Valsts  valodas prasme - C līmenis 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās  programmās latviešu valodā).
• Labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, klientorientēta darbība un orientēšanās uz darba pozitīvu rezultātu.

Galvenie pienākumi:
• Nodrošināt kvalitatīvu klientu veselības stāvokļa uzraudzību, sniegt pirmo un neatliekamo medicīnas palīdzību.
• Kvalitatīvi un precīzi veikt ārstu nozīmētās ordinācijas un norādījumus.
• Nodrošināt medikamentu, pārsienamo materiālu, psihotropo, narkotisko un tiem pielīdzināmo psihotropo medikamentu saņemšanu, uzglabāšanu un izlietošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
• Veikt klientu un viņu piederīgo izglītošanu veselības veicināšanas un veselības aprūpes jautājumos.

Piedāvājam:
• atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
• darba pieredzi valsts pārvaldē;
• Atalgojumu no 545 EUR - 714 EUR (pilnai slodzei);
• labus darba apstākļus;
• draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.

Pieteikšanās termiņš: līdz 2018.gada 31.oktobrim

Pieteikumu konkursam uz VSAC „Zemgale” filiāles „Lielbērze” Garīgās veselības aprūpes māsas amatu, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiāle „Lielbērze”, adrese:  “Lielbērze”, Lielbērze, Auru pagasts, Dobeles novads, LV-3701 (ar norādi konkursam uz vakanto Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” Garīgās veselības aprūpes māsas amatu”) vai iesniegt personīgi darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63724671 vai e-pastu lielberze@vsaczemgale.gov.lv., līdz 2017.gada 20.janvārim.