Jaunumi

Filiālē "Lielbērze" - Garīgās veselības aprūpes māsa

 
05. marts, 2019
 

VSAC „Zemgale” izsludina konkursu uz vakanto Garīgās veselības aprūpes māsas amata vietu – VSAC „Zemgale” filiālē „Lielbērze” uz nenoteiktu laiku (0,5 amata slodze).

Prasības pretendentam:
• Vidējā profesionālā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (medicīnas māsa).
• Garīgās aprūpes māsas vai internās aprūpes māsas sertifikāts.
• Ārstniecības personas reģistrs.
• Profesionālā darba pieredze ne mazāk kā viens gads.
• Darbam  nepieciešamo tehnisko līdzekļu darbības principu un to lietošanas noteikumu pārzināšana.
• Valsts  valodas prasme - C līmenis 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās  programmās latviešu valodā).
• Labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, klientorientēta darbība un orientēšanās uz darba pozitīvu rezultātu.

Galvenie pienākumi:
• Nodrošināt kvalitatīvu klientu veselības stāvokļa uzraudzību, sniegt pirmo un neatliekamo medicīnas palīdzību.
• Kvalitatīvi un precīzi veikt ārstu nozīmētās ordinācijas un norādījumus.
• Nodrošināt medikamentu, pārsienamo materiālu, psihotropo, narkotisko un tiem pielīdzināmo psihotropo medikamentu saņemšanu, uzglabāšanu un izlietošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
• Veikt klientu un viņu piederīgo izglītošanu veselības veicināšanas un veselības aprūpes jautājumos.

Piedāvājam:
• atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
• darba pieredzi valsts pārvaldē;
• Atalgojumu no 654 EUR - 857 EUR (pilnai slodzei);
• labus darba apstākļus;
• draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.

Pieteikšanās termiņš: līdz 2019.gada 30.martā

Pieteikumu konkursam uz Garīgās veselības aprūpes māsas amatu, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt :  VSAC „Zemgale” filiāle „Lielbērze”, Lielbērze, Auru pagasts, Dobeles novads, LV-3701 vai iesniegt personīgi darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63724671 vai e-pastu lielberze@vsaczemgale.gov.lv.