Jaunumi

Filiālē "Lielbērze" - sociālais aprūpētājs

 
02. novembris, 2018
 

VSAC “Zemgale” izsludina konkursu uz vakanto filiāles “Lielbērze” Sociālā aprūpētāja amatu uz nenoteiktu laiku.

 

Prasības pretendentam:
•    Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
•    Vēlama profesionālā pieredze darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem..
•    Normatīvo aktu pārzināšana, kas saistīta ar amata pienākumu izpildi.
•    Atbildība, precizitāte un godīgums, spēja būt klientorientētam.

Galvenie pienākumi:
•    Nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu filiāles klientiem.
•    Palīdzēt klientam uzlabot esošās un apgūt jaunas sociālās prasmes.
•    Informēt un izglītot klientus jautājumos, kas saistīti ar viņu pienākumiem un tiesībām, kā arī par sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību.
•    Nodrošināt, ne retāk kā vienu reizi gadā, klientu funkcionālā stāvokļa izvērtēšanu un sadarbībā ar sociālā darba speciālistiem izstrādāt individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu, atbilstoši klientu sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas vajadzībām.
•    Nodrošināt pārskatāmu informācijas atspoguļošanu klientu kartēs par sociālās aprūpes procesa norisi un ne retāk kā 1x nedēļā veikt ierakstus klienta kartēs par sociālās rehabilitācijas plāna gaitu.
•    Īstenot klientu individuālos sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši pārmaiņām klienta dzīves situācijā.
•    Palīdzēt klientiem pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi, veicināt integrēšanos sabiedrībā.
•    Novērtēt klientu personību, pašaprūpes spējas, fizisko un garīgo veselības stāvokli. Sekot aprūpē esošo klientu psihiskā stāvokļa, uzvedības un veselības stāvokļa izmaiņām. Informēt par izmaiņām dežurējošo medicīnas māsu, psihiatru un veikt ierakstu klienta kartē.
•    Veikt darba dokumentācijas sagatavošanu un noformēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iestādē noteiktajai kārtībai.
Piedāvājam:
•    sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
•    alga (bruto) EUR 435 – EUR 517 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pēc MK noteikumiem Nr.66);
•    veselības apdrošināšanu;
•    darba pieredzi valsts pārvaldē;
•    labus darba apstākļus;
•    draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.

Pieteikšanās termiņš 2018.gada 12.novembris

Pieteikumu konkursam uz vakanto filiāles “Lielbērze” Sociālā aprūpētāja amatu, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt: VSAC“Zemgale” filiāle “Lielbērze”, Lielbērze, Auru pagasts, Dobeles novads, LV-3701, iesniegt personīgi Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiālē „Lielbērze”, vai elektroniski uz e-pastu lielbērze@vsaczemgale.gov.lv. Tālrunis uzziņām 63724670, 6372467.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest “šeit”