Jaunumi

Medicīnas māsa - VSAC „Zemgale” filiāle „Ķīši”

 
14. jūnijs, 2018
 

VSAC „Zemgale” izsludina konkursu uz vakanto Medicīnas māsas amata vietu – VSAC „Zemgale” filiālē „Ķīši” uz nenoteiktu laiku (1 amata slodze)

Piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • darba pieredzi valsts pārvaldē;
 • labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem;
 • draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
 • Bruto alga: no EUR 460 - EUR 714 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pēc MK noteikumiem Nr.66).

Prasības pretendentam:

 • Vidējā profesionālā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (medicīnas māsa).
 • Vēlams Garīgās aprūpes māsas vai internās aprūpes māsas sertifikāts.
 • Ārstniecības personas reģistrs.
 • Profesionālā darba pieredze ne mazāk kā viens gads.
 • Darbam  nepieciešamo tehnisko līdzekļu darbības principu un to lietošanas noteikumu pārzināšana.
 • Valsts  valodas prasme - C līmenis 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās  programmās latviešu valodā).
 • Labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, klientorientēta darbība un orientēšanās uz darba pozitīvu rezultātu.

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošināt kvalitatīvu klientu veselības stāvokļa uzraudzību, sniegt pirmo un neatliekamo medicīnas palīdzību.
 • Kvalitatīvi un precīzi veikt ārstu nozīmētās ordinācijas un norādījumus.
 • Nodrošināt medikamentu, pārsienamo materiālu, psihotropo, narkotisko un tiem pielīdzināmo psihotropo medikamentu saņemšanu, uzglabāšanu un izlietošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Veikt klientu un viņu piederīgo izglītošanu veselības veicināšanas un veselības aprūpes jautājumos.

Pieteikumu konkursam uz VSAC „Zemgale” filiāles „Ķīši” Medicīnas māsas amatu, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiāle „Ķīši”, adrese:  “Ķīši”, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads, LV-3128 (ar norādi Konkursam uz vakanto Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” Medicīnas māsa amatu”) vai iesniegt personīgi darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63154944 vai e-pastu kisi@vsaczemgale.gov.lv., līdz 2018.gada 22.jūnijam