Jaunumi

Medicīnas māsa - VSAC „Zemgale” filiāle „Ziedkalne”

 
26. marts, 2018
 

VSAC „Zemgale” izsludina konkursu uz vakanto amata vietu – VSAC „Zemgale” filiālē „Ziedkalne” – medicīnas māsa (1.0 slodze) uz noteiktu laiku.

Prasības pretendentam:
• Vidējā profesionālā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (medicīnas māsa).
• Vēlams un tiks uzskatīts par priekšrocību - garīgās aprūpes medicīnas māsas sertifikāts.
• Ārstniecības personas reģistrs.
• Profesionālā darba pieredze ne mazāk kā viens gads.
• Darbam  nepieciešamo tehnisko līdzekļu darbības principu un to lietošanas noteikumu pārzināšana.
• Valsts  valodas prasme - C līmenis 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās  programmās latviešu valodā).
• Labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, klientorientēta darbība un orientēšanās uz darba pozitīvu rezultātu.

Galvenie pienākumi:
• Nodrošināt kvalitatīvu klientu veselības stāvokļa uzraudzību, sniegt pirmo un neatliekamo medicīnas palīdzību.
• Kvalitatīvi un precīzi veikt ārstu nozīmētās ordinācijas un norādījumus.
• Nodrošināt medikamentu, pārsienamo materiālu, psihotropo, narkotisko un tiem pielīdzināmo psihotropo medikamentu saņemšanu, uzglabāšanu un izlietošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
• Veikt klientu un viņu piederīgo izglītošanu veselības veicināšanas un veselības aprūpes jautājumos.

Piedāvājam:
• Atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
• Darba pieredzi valsts pārvaldē;
• Bruto alga  460 EUR - 632 EUR;
• Labus darba apstākļus;

Pieteikšanās termiņš: līdz 2018.gada 3.aprīlim.

Pieteikumu konkursam uz VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” garīgās veselības aprūpes māsas amatu, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt personīgi VSAC "Zemgale" filiālē "Ziedkalne", Ziedkalnes 3, Vilces pag., Jelgavas nov., LV-3026, darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63074238 vai pa  e-pastu ziedkalne@vsaczemgale.gov.lv