Jaunumi

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājs VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava"

 
07. septembris, 2017
 

VSAC „Zemgale”
Izsludina konkursu uz vakanto amata vietu – VSAC „Zemgale” filiālē „Iecava” – Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājs.

Prasības pretendentam:    
•    Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā, veselības aprūpē.
•    Darba pieredze sociālajā jomā (vismaz divi gadi).
•    Valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlamas krievu valodas zināšanas.
•    Normatīvo aktu pārzināšana, kas saistīta ar amata pienākumu izpildi.
•    Spēja vadīt nodaļas darbu, nodrošināt nodaļas vadības funkcijas un darbību, plānot un organizēt savu darbu. Augsta atbildības sajūta, precizitāte.
•    Prasme analizēt situāciju un datus, vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus. Prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās.
•    Spēja būt klientorientētam, ētiskums, organizatora spējas, iniciatīva, komunikācijas prasmes, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, vadīt un strādāt komandā, orientācija uz rezultātu sasniegšanu.
•    Pieredze darbā ar datoru, labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas) un prasme rīkoties ar nepieciešamo biroja tehniku.
Galvenie pienākumi:    
•    Vadīt, koordinēt un kontrolēt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas sociālo un veselības aprūpes darbu.
•    Nodrošināt uzskaiti par saņemtajiem klientu iesniegumiem, priekšlikumiem un sūdzībām, un to izskatīšanu.
•    Nodrošināt klientu drošību, kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu klientu drošības nodrošināšanai un veikt nodaļas darbinieku instruktāžu klientu drošības prasību ievērošanā.
•    Sastādīt plānotos mēneša darba grafikus, darbinieku mēneša darba laika uzskaites tabeles, apkopot informāciju par nodaļas darbinieku atvaļinājumiem.
•    Nodrošināt informācijas ievadi un informācijas aktualizāciju specializētajā programmā SPOLIS.
•    Veikt darba dokumentācijas noformēšanu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un Centra noteikto kārtību.
•    Veikt pakļautībā esošo darbinieku profesionālo pārraudzību.
•    Kontrolēt medikamentu, psihotropo un narkotisko zāļu, ārstnieciskā un aprūpes materiāla izlietojumu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
Piedāvājam:
•    Atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
•    Darba pieredzi valsts pārvaldē;
•    Bruto alga: no EUR 655 – EUR 854
Darba attiecību ilgums: uz nenoteiktu laiku, viena amata vieta.
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017.gada 15.decembrim


Pieteikumu konkursam uz VSAC „Zemgale” filiāles „Iecava” – Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja amatu, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt personīgi VSAC "Zemgale" filiālē "Iecava" «Smiltaiņi», Iecava, Iecavas novads, LV-3913, darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63963991 vai e-pastu iecava@vsaczemgale.gov.lv.