Jaunumi

Vecākais eksperts sociālās aprūpes jautājumos

 
29. augusts, 2018
 

VSAC “Zemgale”
Izsludina konkursu uz vakanto amata vietu – VSAC „Zemgale” Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vecākā eksperta sociālās aprūpes jautājumos amatu uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentam:
• otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā;
• darba pieredze sociālajā sistēmā vai ar sociālajiem pakalpojumiem saistītā jomā ne mazāk kā 3 gadi;
• vēlama Latvijas Republikas darba likumdošanas, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības, invalīdu tiesību aizsardzības normatīvo aktu pārzināšana;
• prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās;
• prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus;
• spēja atzīt un identificēt problēmas, izprast to rašanās cēloņus un piedāvāt risinājumus;
• teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, Excel, PowerPoint u.c.);
• pieredze darbā pašvaldības iestādē vai valsts pārvaldē tiks vērtēta kā priekšrocība.

Galvenie pienākumi:
• konsultēt un metodiski vadīt Centra filiāļu darbu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas jautājumos;
• sagatavot normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jautājumos;
• veikt iekšējo kontroli un pārraudzību par centra klientiem sniegtā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, identificēt problēmas un iespējamos riskus, sagatavot pārbaudes aktus vai dienesta ziņojumus;
• izskatīt iesniegumus saistībā ar sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti un klientu tiesību ievērošanu, sagatavot atbildes;
• identificēt riskus sociālā pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai, sniegt priekšlikumus risku novēršanai.

Piedāvājam:
• atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
• darba pieredzi valsts pārvaldē;
• labus darba apstākļus;
• draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.

Pieteikumu konkursam uz VSAC “Zemgale” Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vecākā eksperta sociālās aprūpes jautājumos amatu, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale”, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913 , nosūtīt uz zemgale@vsaczemgale.gov.lv vai iesniegt personīgi VSAC “Zemgale”  darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63963990, līdz 2018.gada 14.septembrim (ieskaitot).