Jaunumi

VSAC "Zemgale" filiāles "Ziedkalne" Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājs

 
24. maijs, 2018
 

VSAC “Zemgale”
Izsludina atklātu konkursu uz vakanto amata vietu – VSAC „Zemgale” filiāles “Ziedkalne” Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja amatu uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentam:
•    Otrā līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā;
•    darba pieredze sociālajā sistēmā vai ar sociālajiem pakalpojumiem saistītā jomā;
•    vēlama Latvijas Republikas darba likumdošanas, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības, invalīdu tiesību aizsardzības normatīvo aktu pārzināšana;
•    prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās;
•    prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus;
•    spēja atzīt un identificēt problēmas, izprast to rašanās cēloņus un piedāvāt risinājumus;
•    iemaņas darbā ar datoru (MS Word, Excel, PowerPoint u.c.);
•    pieredze darbā pašvaldības iestādē vai valsts pārvaldē tiks vērtēta kā priekšrocība.

Galvenie pienākumi:
•    nodrošināt VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” (turpmāk - filiāle) nodaļas vadību atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei, Valsts pārvaldes iekārtas likumam, citiem Latvijas Republikas likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, Labklājības ministrijas iekšējiem normatīvajiem aktiem un rīkojumiem, VSAC “Zemgale” reglamentam, filiāles reglamentam, nodaļas reglamentam;
•    nodrošināt kvalitatīvu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un klientu tiesību ievērošanu filiālē;
•    nodrošināt pilnvērtīgu komandas darbu klientu interesēs;
•    nodrošināt sistemātisku sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesa izpildes uzraudzību;
•    nodrošināt klientu drošību.

Piedāvājam:
•    sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
•    alga (bruto) EUR 655 – EUR 854 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pēc MK noteikumiem Nr.66);
•    darba pieredzi valsts pārvaldē;
•    labus darba apstākļus;
•    draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.

Pielikumā:

Atklāta konkursa nolikums uz amatu
„Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājs”

Pieteikumu atklātam konkursam uz VSAC “Zemgale” filiāles “Ziedkalne” Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja amatu, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale”, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913 (ar norādi Konkursam uz vakanto “Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” filiāles “Ziedkalne” Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja amatu”), nosūtīt uz zemgale@vsaczemgale.gov.lv vai iesniegt personīgi VSAC “Zemgale” “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63960212, līdz 2018.gada 18.jūnijam, plkst. 12.00.