Jaunumi

VSAC "Zemgale" filiāles "Ziedkalne" vadītājs

 
24. maijs, 2018
 

VSAC “Zemgale”
Izsludina atklātu konkursu uz vakanto amata vietu – VSAC „Zemgale” filiāles “Ziedkalne” vadītāja amatu uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentam:
•    Otrā līmeņa augstākā izglītība;
•    darba pieredze sociālajā sistēmā vai ar sociālajiem pakalpojumiem saistītā jomā;
•    vēlama Latvijas Republikas darba likumdošanas, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības, invalīdu tiesību aizsardzības normatīvo aktu pārzināšana;
•    prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās;
•    prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus;
•    spēja atzīt un identificēt problēmas, izprast to rašanās cēloņus un piedāvāt risinājumus;
•    iemaņas darbā ar datoru (MS Word, Excel, Power Point u.c.);
•    pieredze darbā pašvaldības iestādē vai valsts pārvaldē tiks vērtēta kā priekšrocība.

Galvenie pienākumi:
•    nodrošināt VSAC „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” (turpmāk - filiāle) vadību atbilstoši Latvijas Republikas Satversmei, Valsts pārvaldes iekārtas likumam, citiem Latvijas Republikas likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, Labklājības ministrijas iekšējiem normatīvajiem aktiem un rīkojumiem, VSAC “Zemgale” reglamentam, filiāles reglamentam;
•    nodrošināt kvalitatīvu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un klientu tiesību ievērošanu filiālē;
•    nodrošināt efektīvu filiāles resursu vadību;
•    nodrošināt pilnvērtīgu komandas darbu un starpinstitucionālu sadarbību klientu interesēs;
•    nodrošināt sistemātisku sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesa izpildes uzraudzību;
•    nodrošināt klientu drošības uzraudzību.

Piedāvājam:
•    sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
•    alga (bruto) EUR 1138 – EUR 1281 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pēc MK noteikumiem Nr.66);
•    darba pieredzi valsts pārvaldē;
•    labus darba apstākļus;
•    draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.

Pielikumā: Atklāta konkursa nolikums uz amatu
„Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiāles „Ziedkalne” vadītājs”


Pieteikumu atklātam konkursam uz VSAC “Zemgale” filiāles “Ziedkalne” amatu, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinoša dokumenta kopijas sūtīt Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale”, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913 (ar norādi Konkursam uz vakanto “Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” filiāles “Ziedkalne” vadītāja amatu”), nosūtīt uz zemgale@vsaczemgale.gov.lv vai iesniegt personīgi VSAC “Zemgale” “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63960212, līdz 2018.gada 18.jūnijam, plkst. 12.00.