Jaunumi

VSAC "Zemgale" - Finansists

 
10. jūlijs, 2018
 

VSAC “Zemgale” izsludina konkursu uz vakanto amata vietu – VSAC „Zemgale” Finansists uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentam:
•    augstākā profesionālā izglītība (ekonomikā, finansēs, grāmatvedībā);
•    prasme izstrādāt iestādes budžetu un veikt tā izpildes kontroli;
•    prasme sagatavot un prezentēt pārskatus;
•    prasme lietot informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas;
•    prasme prognozēt finansiālās darbības rezultātus;
•    prasme lietot grāmatvedības un bilances datus, statistisko informāciju, analizēt darbības rezultātus;
•    prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un respektēt sekas;
•    spēja sistematizēt un izmantot iegūto informāciju lēmumu pieņemšanā un izpildē.

.Nepieciešamā profesionālā pieredze - vismaz viens gads budžeta plānošanas jomā valsts vai pašvaldības iestādē.

Galvenie pienākumi:
•    sagatavot un saskaņot ar nodaļas vadītāju, VSAC “Zemgale” direktoru un Labklājības ministriju VSAC “Zemgale” gada ieņēmumu un izdevumu plānu pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (tāmi), finansēšanas plānu, kā arī tāmes un finansēšanas plānu grozījumus;
•    sagatavot finanšu atskaites (mēneša, ceturkšņa, gada, kā arī pēc pieprasījuma) VSAC “Zemgale” direktoram, Labklājības ministrijai, VSIA “Šampētera nams”, Finanšu ministrijai, Centrālajai statistikas pārvaldei u.c.;
•    pēc nepieciešamības izstrādāt atlīdzības izdevumu plānu, amatalgu izmaiņu projektus, balstoties uz amatu sarakstu, kā arī veikt uzskaiti par plāna izpildi;
•    izstrādāt maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu, t.sk., Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras ieskaitīto pensiju un pabalstu plāna projektu, kā arī veikt uzskaiti par plāna izpildi;
•    sagatavot un nosūtīt filiāļu vadītājiem, nodaļas vadītājam un VSAC “Zemgale” direktoram katrai filiālei plānotā budžeta izpildi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
•    sagatavot un noformēt datu izlases pēc VSAC “Zemgale” direktora vai nodaļas vadītāja norādījumiem un citu institūciju pieprasījumiem, veikt datu analīzi;
•    kontrolēt finansējuma faktiskā izlietojuma atbilstību plānotajam;
•    nepieciešamības gadījumā veikt VSAC “Zemgale” maksas pakalpojumu cenas, zemes vai telpu nomas maksas utml. aprēķinus;
•    pārbaudīt publiskajos iepirkumos un cenu aptaujās iesniegto tāmju matemātisko pareizību, nepieciešamības gadījumā veikt korekcijas.

Piedāvājam:
• pilnu darba slodzi;
• algu (bruto) EUR 711 – EUR 993 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pēc MK noteikumiem Nr.66);
• atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
• darba pieredzi valsts pārvaldē;
• labus darba apstākļus;
• draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
• veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem.

Darba vieta: “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads.
Pieteikumu, motivācijas vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (Curriculum Vitae (CV)), izglītību apliecinošu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale”, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913 (ar norādi Konkursam uz vakanto “Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” finansista amatu”), nosūtīt uz zemgale@vsaczemgale.gov.lv vai iesniegt personīgi VSAC “Zemgale” darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63960212, līdz 2018.gada 19.jūlijam plkst.16.00.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri iesnieguši visus norādītos dokumentus.
Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā.