Filiāle "Ķīši"

Medicīnas māsu tālrunis: 63154947 vai 29136968

Nr. Vārds, Uzvārds Amats E-pasts Tālrunis
1 Baiba Ozola Filiāles vadītāja baiba.ozola@vsaczemgale.gov.lv 63154943
2 Ilona Kuzmina Sociālais darbinieks ilona.kuzmina@vsaczemgale.gov.lv 63154944; 25434276
3 Solvita Nordena Veselības aprūpes sektora vadītāja - vecākā medicīnas māsa solvita.nordena@vsaczemgale.gov.lv 63154947; 29136968
4 Jānis Krastiņš Saimniecības nodaļas vadītājs janis.krastins@vsaczemgale.gov.lv 63155061; 29108741
5 Vineta Svaža Noliktavas pārzine vineta.svaza@vsaczemgale.gov.lv 29135958
6 Ineta Krīgere Lietvedis ineta.krigere@vsaczemgale.gov.lv 63154944
7 Gaisma Lēnerte Ēdnīcas vadītāja gaisma.lenerte@vsaczemgale.gov.lv 29135958
8 Maija Mendrika Sociālās aprūpes sektora vadītāja maija.mendrika@vsaczemgale.gov.lv 25434276