Kontakti

Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"

Reģistrācijas numurs: 90000046912

Tālr: 63960212
Fax: 63960213

Adrese: "Smiltaiņi", Iecava, Iecavas novads, LV-3913
e-pasts:  zemgale@vsaczemgale.gov.lv

Darba dienās 8.30  - 17.00
Pirmssvētku dienās 8.30 - 16.00 

Norēķinu rekvizīti:

Valsts kase
TRELLV22XXX
Pamatbudžeta konts: LV40TREL2180436005000

Depozīta konts:
LV09TREL8180990000000 – tiek uzkrāti personīgie naudas līdzekļi klientiem, kuriem nav atvērti norēķinu konti, noteikta rīcībnespēja un nav noteikts tiesiskais pārstāvis

Ziedojumu un dāvinājumu konts: LV75TREL7180436008000

 

Darbinieku kontaktinformācija

 

Filiāles

Iecava
Lielbērze
Jelgava
Ķīši
Ziedkalne
 

Kā mūs atrast:

1. Braucot virzienā no Rīgas uz Bausku, Iecavas centrā, tūlīt aiz veikala "Maxima", regulētajā krustojumā jānogriežas pa kreisi pa Eduarda Virzas ielu.

2. Pēc 900m iepretī Iecavas spirta rūpnīcai jānogriežas pa labi uz Iecavas upes tilta.

3. Tūlīt aiz tilta jānogriežas pa kreisi un pēc 2 km, pabraucot garām kreisajā pusē esošajiem Sila kapiem,  ceļa labajā pusē, kokos iekļauta, atrodas sarkanpelēka ēka.


Karte