Sabiedrības līdzdalība

Komunikācija ar sabiedrību

Lai sekmētu klientu tiesību ievērošanu, atbilstoši „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 30.pantam visās VSAC „Zemgale filiālēs vismaz reizi ceturksnī notiek Sociālās aprūpes padomes sēdes. Aprūpes padomēs darbojas klienti, viņu radinieki, aizgādņi, filiāļu darbinieki un vietējās pašvaldības pārstāvji. Klātesošajiem sabiedrības pārstāvjiem  tiek nodrošināta iespēja saņemt jaunāko filiāles un pašvaldības informāciju par aktuālām tēmām. Klienti un viņu pārstāvji runā par  konstatētajām problēmām, pakalpojuma kvalitāti  un izsaka savus priekšlikumus, klientu sadzīves apstākļu uzlabošanai. Aprūpes padomes kompetencē ir arī filiāles iekšējo kārtības noteikumu saskaņošana un konfliktu izskatīšana - gan starp klientiem, gan klientiem un  filiāles darbiniekiem, ja tādi rodas. Aktuālā informācija tiek darīta zināma Centra iemītniekiem ikmēneša klientu sapulcēs. Padomes ieteikumi klientu dzīves apstākļu uzlabošanai un problēmu risināšanai tiek iesniegti Centra administrācijai.

VSAC „Zemgale” vecākā eksperte sociālās aprūpes jautājumos Ineta Niedra