Publiskie iepirkumi

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Papildus informācija
Darba apģērbu un apavu, klientu apģērbu, apavu un mīkstā inventāra piegāde VSAC "Zemgale" vajadzībām VSAC “Zemgale” 2020/1 26.02.2020 02.04.2020 11:00

Atklāts konkurss „Darba apģērbu un apavu, klientu apģērbu, apavu un mīkstā inventāra piegāde VSAC "Zemgale" vajadzībām” (Valsts iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC Zemgale 2020/1) Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (VSAC “Zemgale”) Iepirkuma priekšmets: Darba apģērbu un apavu, klientu apģērbu, apavu un mīkstā inventāra piegāde VSAC "Zemgale" vajadzībām. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/34081 līdz 2020.gada 2.aprīlim, plkst. 11.00 Iepirkumu komisijas kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos – juriskonsulte Līga Miglāne, tālrunis 29442622, e-pasts: liga.miglane@vsaczemgale.lv

CENU APTAUJA “Par supervīzijas sniegšanu VSAC “Zemgale” darbiniekiem” 07.02.2020 16:00

Kontaktpersona Liene Meļņika, liene.melnika@vsaczemgale.gov.lv

Cenu aptauja "Higiēnas preču piegāde VSAC “Zemgale” vajadzībām" 22.01.2020 12:00

Kontaktpersona:

VSAC “Zemgale” juriskonsults – Līga Miglāne, tel. 29442622

Cenu aptauja "Saimniecības preču piegāde VSAC “Zemgale” vajadzībām" 22.01.2020 12:00

Kontaktpersona: VSAC “Zemgale” juriskonsults – Līga Miglāne, tel. 29442622

CENU APTAUJA "Organizāciju psihologa pakalpojumi VSAC "Zemgale"" 06.12.2019 16:00

Kontaktpesona – Liene Meļņika, Personāla nodaļas vadītāja, tel. 63960715

Biomasas apkures granulu piegāde VSAC “Zemgale” filiālēm “Iecava” “Ķīši” un “Jelgava” un akmeņogļu piegāde VSAC “Zemgale” filiālei “Lielbērze” VSAC “Zemgale” 2019/11 29.11.2019 17.12.2019 11:00

Atklāts konkurss „Biomasas apkures granulu piegāde VSAC “Zemgale” filiālēm “Iecava” “Ķīši” un “Jelgava” un akmeņogļu piegāde VSAC “Zemgale” filiālei “Lielbērze”” (Valsts iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC Zemgale 2019/11) Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (VSAC “Zemgale”) Iepirkuma priekšmets: Biomasas apkures granulu piegāde VSAC “Zemgale” filiālēm “Iecava” “Ķīši” un “Jelgava” un akmeņogļu piegāde VSAC “Zemgale” filiālei “Lielbērze”. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/30500 līdz 2019.gada 17.decembrim, plkst. 11.00 Iepirkumu komisijas kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos – juriskonsulte Līga Miglāne, tālrunis 29442622, e-pasts: liga.miglane@vsaczemgale.lv

CENU APTAUJA "Par darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu VSAC “Zemgale”" 25.11.2019 16:00

Kontaktpersona – VSAC “Zemgale” Personāla nodaļas vadītāja Liene Meļņika, telefons 29238820, 63960715, e-pasts: liene.melnika@vsaczemgale.gov.lv

Cenu aptauja "Paklāju noma VSAC “Zemgale”" 25.11.2019 16:00

Kontaktpersona: VSAC “Zemgale” informācijas vadības speciālists Vilnis Dreimanis, tālrunis 25446131, e-pasts: vilnis.dreimanis@vsaczemgale.gov.lv

Cenu aptauja "Funkcionālo gultu piegāde VSAC “Zemgale” vajadzībām" 14.11.2019 12:00

Kontaktpersona: VSAC “Zemgale” Administratīvās nodaļas vadītāja Liene Janeka, tālrunis 25709646, e-pasts: liene.janeka@vsaczemgale.gov.lv

Cenu aptauja "Strāvas ģeneratoru piegāde VSAC “Zemgale” vajadzībām" 01.11.2019 12:00

Kontaktpersona: VSAC “Zemgale” informācijas vadības speciālists Vilnis Dreimanis, tālrunis 25446131, e-pasts: vilnis.dreimanis@vsaczemgale.gov.lv