Publiskie iepirkumi

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Papildus informācija
Uzskaites pārnešana, galvenās elektrosadales pārnešana VSAC „Zemgale” filiālē „Īle” 03:00 Valsts iepirkums „Uzskaites pārnešana, galvenās elektrosadales pārnešana VSAC „Zemgale” filiālē „Īle”” (valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC Zemgale 2011/33)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Uzskaites pārnešana, galvenās elektrosadales pārnešana VSAC „Zemgale” filiālē „Īle”Piedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2011.gada 29.novembrim, plkst. 10:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989, e-pasts: gunta.sulca@vsaczemgale.gov.lv
Zobārstniecības pakalpojuma sniegšana VSAC "Zemgale" filiāles „Iecava”, filiāles " Ķīši ", filiāles "Lielbērze" un filiāles „Ziedkalne” klientiem 03:00 Rezultāti
Transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu sniegšana VSAC „Zemgale” filiālēm 03:00 RezultātiValsts iepirkums „Transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu sniegšana VSAC „Zemgale” filiālēm” (valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC Zemgale/2011/34)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu sniegšana VSAC „Zemgale” filiālēmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2011.gada 5.decembrim, plkst. 10:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Veļas mazgāšanas pakalpojuma sniegšana VSAC "Zemgale" filiāles "Ziedkalne" klientu vajadzībām 03:00 Rezultāti
Remontmateriālu un santehnikas piegāde VSAC „Zemgale” filiālēm 03:00 RezultātiAtklāts konkurss „Remontmateriālu un santehnikas piegāde VSAC „Zemgale” filiālēm” (valsts iepirkuma identifikācijas numurs LM VSAC Zemgale/2012/1)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Remontmateriālu un santehnikas piegāde VSAC „Zemgale” filiālēmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2012. gada 6. februārim, plkst.12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Veļas mazgājamo mašīnu piegāde VSAC "Zemgale" filiālei "Ķīši" un filiālei „Jelgava” klientu vajadzībām 03:00 Rezultāti
Iebūvējamo mēbeļu piegāde VSAC “Zemgale” filiālei „Ziedkalne” un „Īle” 03:00 Iepirkums „Iebūvējamo mēbeļu piegāde VSAC “Zemgale” filiālei „Ziedkalne” un „Īle”” (Valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2014/32)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VSAC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Iebūvējamo mēbeļu piegāde VSAC “Zemgale” filiālei „Ziedkalne” un „Īle”Piedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2014. gada 25.augusta, plkst. 13:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – juriskonsulte Līga Miglāne, tālrunis 63963989Publikācija IUB: http://pvs.iub.gov.lv/show/371658
Autotransporta remontdarbi VSAC „Zemgale” filiāles „Iecava”, filiāles „Jelgava”, filiāles „Ķīši”, filiāles „Īle” un filiāles „Ziedkalne” automašīnām 03:00 Rezultāti
Brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem 03:00 Brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiemValsts iepirkums: "Apkures sistēmu nomaiņa VSAC „Zemgale” filiālē „Iecava” un filiālē „Jelgava”, Nr.KPFI-12/214” Valsts iepirkuma identifikācijas numurs: VSAC Zemgale/2012/7-KPFIValsts iepirkuma uzvarētājs: SIA „KSD ECO HEAT”, reģ. Nr. 47402001616, adrese: K.Ulmaņa gatve 3, Rīga, LV-1004VSAC „Zemgale”, lai nodrošinātu Publisko iepirkumu likuma 11.panta prasības un, ņemot vērā, ka iepirkuma uzvarētājs vienlaicīgi ir apkures sistēmu nomaiņas tehniskā projekta izstrādātājs, aicina ieinteresētās personas izteikt viedokli līdz 2012.gada 7.martam, nosūtot informāciju uz e-pastu: vsaczemgale@vsaczemgale.gov.lv
Sezonas apavu piegāde VSAC "Zemgale" filiāles „Iecava”, filiāles „Jelgava”, filiāles " Ķīši ", filiāles "Lielbērze" un filiāles „Ziedkalne” klientu vajadzībām 03:00 Rezultāti