Publiskie iepirkumi

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Papildus informācija
Datortehnikas iegāde VSAC "Zemgale" vajadzībām 03:00 Rezultāti
Tehniskās sāls piegāde ūdens mīkstināšanai tehnoloģiskajās sistēmās VSAC „Zemgale” filiālēm 03:00 RezultātiValsts iepirkums "Tehniskās sāls piegāde ūdens mīkstināšanai tehnoloģiskajās sistēmās VSAC „Zemgale” filiālēm" (valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2012/18)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Tehniskās sāls piegāde ūdens mīkstināšanai tehnoloģiskajās sistēmās VSAC „Zemgale” filiālēmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2012.gada 7.maijam, plkst.12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība VSAC Zemgale filiāles “Īle” rekonstrukcijai 03:00 Rezultāti
Dezinfekcijas līdzekļu piegāde VSAC „Zemgale” filiāļu vajadzībām 03:00 RezultātiValsts iepirkums „Dezinfekcijas līdzekļu piegāde VSAC „Zemgale” filiāļu vajadzībām” (valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2012/19)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Dezinfekcijas līdzekļu piegāde VSAC „Zemgale” filiāļu vajadzībāmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2012.gada 10.maijam plkst.12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Degvielas un automobiļu uzturēšanas līdzekļu iegāde Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” 03:00 Rezultāti
Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojums VSAC „Zemgale” klientu vajadzībām 03:00 Iepirkums „Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojums VSAC „Zemgale” klientu vajadzībām” (Valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2014/34)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VSAC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojums VSAC „Zemgale” klientu vajadzībāmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2014. gada 15.septembra, plkst. 12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – juriskonsulte Līga Miglāne, tālrunis 63963989
Dārzeņu, augļu un ogu un eksotisko augļu piegāde VSAC „Zemgale” vajadzībām 03:00 Rezultāti
Vistu olu piegāde VSAC „Zemgale” klientu vajadzībām 03:00 RezultātiValsts iepirkums „Vistu olu piegāde VSAC „Zemgale” klientu vajadzībām” (valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC “Zemgale” 2012/15)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Vistu olu piegāde VSAC „Zemgale” klientu vajadzībāmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2012.gada 23.aprīlim, plkst.12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Pārtikas produktu piegāde VSAC „Zemgale” klientu vajadzībām 03:00 RezultātiAtklāts konkurss „Pārtikas produktu piegāde VSAC „Zemgale” klientu vajadzībām” (identifikācijas numurs – LM VSAC Zemgale/2010/29)\r\nPasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: “Pārtikas produktu piegāde Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” (turpmāk –VSAC „Zemgale”) klientu vajadzībām”Piedāvājumi jāiesniedz: VSAC Zemgale administrācijas telpās „Smiltaiņos”, Iecavas novads, LV-3913, līdz 2010.gada 8. decembrim, plkst.12:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā\r\nKontaktpersona: VSAC „Zemgale” juriskonsults - iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, mobilais tālrunis 26540829, e-pasts: gunta.sulca@vsaczemgale.gov.lv
Kompensējamo medikamentu piegāde VSAC „Zemgale” filiālēm 03:00 RezultātiValsts iepirkums „Kompensējamo medikamentu piegāde VSAC „Zemgale” filiālēm” (valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2012/21)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Kompensējamo medikamentu piegāde VSAC „Zemgale” filiālēmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2012.gada 1.jūnijam, plkst. 12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989