Publiskie iepirkumi

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Papildus informācija
Rekonstrukcijas darbi VSAC “Zemgale” filiālē “Īle”, ERAF 03:00 RezultātiATKLĀTS KONKURSS “Rekonstrukcijas darbi VSAC “Zemgale” filiālē “Īle”, ERAF projekts Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/005” (iepirkuma identifikācijas numurs – LM VSAC Zemgale/2011/9/ERAF)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Rekonstrukcijas darbi VSAC “Zemgale” filiālē “Īle” Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Ilgstošās sociālās aprūpes centra “Zemgale” struktūrvienības “Īle” infrastruktūras pilnveidošana”, projekta identifikācijas Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/005, ietvarosPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, VSAC "Zemgale" administrācijas telpās, līdz 2011.gada 6. maija plkst. 12.00Pasūtītāja kontaktpersona - VSAC “Zemgale” projekta vadītāja Evita Taupmane (tālr.: 63963990, mob.tālr.: 27862852, fakss: 63060213, elektroniskā pasta adrese: evita.taupmane@vsaczemgale.gov.lv)
Elektroenerģijas piegāde VSAC „Zemgale” filiālēm 03:00 RezultātiAtklāts konkurss „Elektroenerģijas piegāde VSAC „Zemgale” filiālēm” (valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2012/22)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Elektroenerģijas piegāde VSAC „Zemgale” filiālēmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2012.gada 25.jūnijam, plkst.12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Cietā kurināmā apkures katla piegāde un uzstādīšana VSAC "Zemgale" filiālē "Īle" 03:00 RezultātiValsts iepirkums “Cietā kurināmā apkures katla piegāde un uzstādīšana VSAC "Zemgale" filiālē "Īle"” (identifikācijas Nr. LM VSAC Zemgale/2010/30)\r\nPasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: “Cietā kurināmā apkures katla piegāde un uzstādīšana VSAC „Zemgale” filiālē „Īle””Piedāvājumi jāiesniedz: VSAC Zemgale administrācijas telpās „Smiltaiņos”, Iecavas novads, LV-3913, līdz 2010.gada 29.oktobrim, plkst. 10:00\r\nVisi pretendenti 2010.gada 25.oktobrī plkst. 11.00 tiek aicināti Dobeles novada Auru pagastā, Lielbērzē uz objekta apskati kopā ar VSAC “Zemgale” filiāles “Īle” pārstāvjiem, lai iepazītos ar līguma izpildes apstākļiem.\r\nIepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963982, e-pasts: gunta.sulca@vsaczemgale.gov.lv
Esošo telpu remonts ārstniecības kabineta izveidošanai VSAC „Zemgale” filiālē „Īle” 03:00 Iepirkums „Esošo telpu remonts ārstniecības kabineta izveidošanai VSAC „Zemgale” filiālē „Īle”” (Valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2014/37)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VSAC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Esošo četru telpu remonts ārstniecības kabinetu izveidošanai VSAC „Zemgale” filiālē „Īle”Piedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2014. gada 7.oktobra, plkst. 13:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – juriskonsulte Līga Miglāne, tālrunis 63963989Publikācija IUB: http://pvs.iub.gov.lv/show/376264
Rekonstrukcijas darbi VSAC “Zemgale” filiālē “Īle”, ERAF projekts Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/005 03:00 RezultātiATKLĀTS KONKURSS “Rekonstrukcijas darbi VSAC “Zemgale” filiālē “Īle”, ERAF projekts Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/005” (iepirkuma identifikācijas Nr. LM VSAC Zemgale/2010/31/ERAF)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: “Rekonstrukcijas darbi VSAC “Zemgale” filiālē “Īle”, ERAF projekts Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/005”Piedāvājumi jāiesniedz: Līdz 2010.gada 13. decembra plkst. 09.00 Valsts sociālās aprūpes centrā “Zemgale” (adrese: “Smiltaiņi”, Dartija, Iecavas novads, LV-3913, Latvija; darba laiks: darbdienās no plkst.8.30 līdz plkst.17.00), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā apakšpunktā noteiktajā adresē līdz šajā apakšpunktā noteiktajam termiņam.Pasūtītāja kontaktpersona: VSAC “Zemgale” projekta vadītāja Evita Taupmane  (tālr.: 63963990, mob.tālr.: 27862852, fakss: 63060213, elektroniskā pasta adrese: evita.taupmane@vsaczemgale.gov.lv)
Kurināmā piegāde VSAC „Zemgale” filiāles “Īle” un filiāles “Ziedkalne” vajadzībām 03:00 RezultātiAtklāts konkurss „Kurināmā piegāde VSAC „Zemgale” filiāles “Īle” un filiāles “Ziedkalne” vajadzībām” (valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2012/23)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Kurināmā piegāde VSAC „Zemgale” filiāles “Īle” un filiāles “Ziedkalne” vajadzībāmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2012.gada 5. jūlijam plkst. 12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Kancelejas preču piegāde VSAC „Zemgale” vajadzībām 03:00 RezultātiValsts iepirkums „Kancelejas preču piegāde VSAC „Zemgale” vajadzībām” (identifikācijas Nr. LM VSAC Zemgale/2010/32)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Kancelejas preču piegāde VSAC „Zemgale” vajadzībām” atbilstoši tehniskajai specifikācijai (pielikumi no Nr.2 līdz Nr.7)Piedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 30.12.2010., plkst. 12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989alsts iepirkums „Kancelejas preču piegāde VSAC „Zemgale”\r\nvajadzībām”\r\n\r\n(identifikācijas Nr. LM\r\nVSAC Zemgale/2010/32)\r\n\r\n
Kurināmā piegāde VSAC „Zemgale” filiālēm 03:00 RezultātsAtklāts konkurss „Kurināmā piegāde VSAC „Zemgale” filiālēm” (Valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2013/2)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: kurināmā piegāde VSAC „Zemgale” filiālēmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2013. gada 4. aprīlim, plkst. 12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – juriskonsults Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Grāmatvedības programmas iegāde un uzstādīšana VSAC „Zemgale” 03:00 RezultātiValsts iepirkums „Grāmatvedības programmas iegāde un uzstādīšana VSAC „Zemgale”” (identifikācijas Nr.VSAC Zemgale 2010/35)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Grāmatvedības programmas iegāde un uzstādīšana VSAC „Zemgale” atbilstoši tehniskajai specifikācijaiPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2011.gada 11.janvārim plkst.12.00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSAC „Zemgale” filiāles „Kauguri” klientiem 03:00 RezultātiAtklāts konkurss „Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSAC „Zemgale” filiāles „Kauguri” klientiem” (valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2012/24)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSAC „Zemgale” filiāles „Kauguri” klientiemPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2012.gada 16.jūlijam, plkst.12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989