Publiskie iepirkumi

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Papildus informācija
Grāmatvedības programmas iegāde un uzstādīšana VSAC „Zemgale” 03:00 RezultātiValsts iepirkums „Grāmatvedības programmas iegāde un uzstādīšana VSAC „Zemgale”” (identifikācijas Nr.VSAC Zemgale 2010/35)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Grāmatvedības programmas iegāde un uzstādīšana VSAC „Zemgale” atbilstoši tehniskajai specifikācijaiPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2011.gada 11.janvārim plkst.12.00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSAC „Zemgale” filiāles „Kauguri” klientiem 03:00 RezultātiAtklāts konkurss „Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSAC „Zemgale” filiāles „Kauguri” klientiem” (valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2012/24)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSAC „Zemgale” filiāles „Kauguri” klientiemPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2012.gada 16.jūlijam, plkst.12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Servera un datu rezerves kopēšanas iekārtas iegāde VSAC "Zemgale" vajadzībām 03:00 RezultātiValsts iepirkums „Servera un datu rezerves kopēšanas iekārtas iegāde VSAC "Zemgale" vajadzībām” (identifikācijas Nr. LM VSAC Zemgale/2010/37)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Servera un datu rezerves kopēšanas iekārtas iegāde VSAC "Zemgale" vajadzībām atbilstoši tehniskajai specifikācijaiPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2011.gada 11.janvārim plkst.12.00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Projekta vadības pakalpojumi ERAF projekta „Ilgstošās sociālās aprūpes centra "Zemgale" struktūrvienības "Īle" infrastruktūras pilnveidošana 03:00 Rezultāti
„Nodrošināšana ar elektronisko sakaru (datu pārraides, interneta un fiksēto telekomunikāciju) pakalpojumiem” 03:00 RezultātiValsts iepirkums „Nodrošināšana ar elektronisko sakaru (datu pārraides, interneta un fiksēto telekomunikāciju) pakalpojumiem” Identifikācijas Nr.VSAC Zemgale 2010/33Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Elektronisko sakaru (datu pārraides, interneta un fiksēto telekomunikāciju) pakalpojumi VSAC "Zemgale" vajadzībām atbilstoši tehniskajai specifikācijaiPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2011.gada 11.janvārim plkst.12.00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Maizes, maizes produktu piegāde VSAC „Zemgale” klientu vajadzībām 03:00 Iepirkums „Maizes, maizes produktu piegāde VSAC „Zemgale” klientu vajadzībām” (Valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2014/36)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VSAC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Maizes, maizes produktu piegāde VSAC „Zemgale” klientu vajadzībāmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2014. gada 7.oktobra, plkst. 12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – juriskonsulte Līga Miglāne, tālrunis 63963989Publikācija IUB: http://pvs.iub.gov.lv/show/374426
Datortehnikas iegāde VSAC "Zemgale" 03:00 RezultātiValsts iepirkums Valsts iepirkums „Datortehnikas iegāde VSAC "Zemgale"” (identifikācijas Nr. LM VSAC Zemgale/2010/36)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Datortehnikas iegāde VSAC "Zemgale" vajadzībām atbilstoši tehniskajai specifikācijaiPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2011.gada 11.janvārim plkst.12.00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Pārtikas piegāde VSAC „Zemgale” klientu vajadzībām 03:00 RezultātiPaziņojums par grozījumiem!Atklāts konkurss „Pārtikas piegāde VSAC „Zemgale” klientu vajadzībām” (valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2012/32)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Pārtikas piegāde VSAC „Zemgale” klientu vajadzībāmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2012.gada 24. septembrim, plkst. 12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Degvielas un automobiļu uzturēšanas līdzekļu iegāde VSAC "Zemgale" filiāles „Kauguri" autotransportam 03:00 RezultātiValsts iepirkums „Degvielas un automobiļu uzturēšanas līdzekļu iegāde VSAC "Zemgale" filiāles „Kauguri” autotransportam” ID Nr. VSAC ZEMGALE 2010/38Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: VSAC "Zemgale" filiāles „Kauguri” nodrošināšana ar degvielas un autotransporta uzturēšanas līdzekļiem atbilstoši tehniskajai specifikācijaiPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2011.gada 11.janvārim plkst.12.00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Aukstuma kameras un tvaika nosūcēju piegāde un uzstādīšana VSAC „Zemgale” filiālē „Īle” ERAF projekta „Ilgstošās sociālās aprūpes centra "Zemgale" struktūrvienības "Īle" infrastruktūras pilnveidošana" 03:00 Iepirkuma procedūra pārtrauktaValsts iepirkums “Aukstuma kameras un tvaika nosūcēju piegāde un uzstādīšana VSAC „Zemgale” filiālē „Īle” ERAF projekta „Ilgstošās sociālās aprūpes centra "Zemgale" struktūrvienības "Īle" infrastruktūras pilnveidošana" ietvaros” (valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2012/26)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Aukstuma kameras un tvaika nosūcēju piegāde un uzstādīšana VSAC „Zemgale” filiālē „Īle” ERAF projekta „Ilgstošās sociālās aprūpes centra "Zemgale" struktūrvienības "Īle" infrastruktūras pilnveidošana" ietvarosPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2012.gada 6.jūlija plkst. 10:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989