Publiskie iepirkumi

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Papildus informācija
Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiāles „Kauguri” klientiem un darbiniekiem (atkārtots) 03:00 RezultātiATKLĀTS KONKURSS „Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiāles „Kauguri” klientiem un darbiniekiem” (iepirkuma identifikācijas numurs – VSAC Zemgale 2011/6)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiāles „Kauguri” klientiem un darbiniekiemPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2011.gada 4. aprīļa plkst. 12.00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma speciālists Anna Priede, tālrunis 63963989
Artēziskais urbums ar ūdens apgādi un ugunsdzēsības baseina izbūve VSAC „Zemgale” filiālē „Ķīši” 03:00 Atklāts konkurss „Artēziskais urbums ar ūdens apgādi un ugunsdzēsības baseina izbūve VSAC „Zemgale” filiālē „Ķīši”” (Valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2013/16)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VSAC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Artēziskais urbums ar ūdens apgādi un ugunsdzēsības baseina izbūve VSAC „Zemgale” filiālē „Ķīši”Piedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2013. gada 11. jūnijam plkst. 12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – iepirkumu speciālists Līga Miglāne, tālrunis 63963989Publikācija IUB: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/321505
Saimniecības preču piegāde VSAC „Zemgale” filiālēm 03:00 RezultātiATKLĀTS KONKURSS „Saimniecības preču piegāde VSAC „Zemgale” filiālēm” (iepirkuma identifikācijas numurs – LM VSAC Zemgale/2011/2)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Saimniecības preču piegāde VSAC „Zemgale” filiālēmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2011.gada 28.februārim plkst. 12.00Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Mēbeļu un iebūvējamo mēbeļu piegāde VSAC “Zemgale” filiālēm 03:00 Atklāts konkurss „Mēbeļu un iebūvējamo mēbeļu piegāde VSAC “Zemgale” filiālēm” (Valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2013/13)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VSAC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Mēbeļu un iebūvējamo mēbeļu piegāde VSAC “Zemgale” filiālēmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2013. gada 5.jūnija, plkst. 12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – iepirkumu speciālists Līga Miglāne, tālrunis 63963989Publikācija IUB: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/318245
Virtuves elektrotehnikas piegāde un uzstādīšana, veļas mazgāšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana un elektroinstrumentu piegāde VSAC "Zemgale" filiālēm 03:00 RezultātiAtklāts konkurss „Virtuves elektrotehnikas piegāde un uzstādīšana, veļas mazgāšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana un elektroinstrumentu piegāde VSAC "Zemgale" filiālēm” (valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC Zemgale 2012/10)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Virtuves elektrotehnikas piegāde un uzstādīšana, veļas mazgāšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana un elektroinstrumentu piegāde VSAC "Zemgale" filiālēmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2012.gada 26.martam, plkst.12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
SCADA (procesu automatizētā kontrole, uzskaite un vizualizācija) un elektriskās piesaistes izbūve sūkņu mājā, un to apkope VSAC „Zemgale” filiālei „Jelgavai” 03:00 Iepirkums „SCADA (procesu automatizētā kontrole, uzskaite un vizualizācija) un elektriskās piesaistes izbūve sūkņu mājā, un to apkope VSAC „Zemgale” filiālei „Jelgavai”” (Valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2014/39)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VSAC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: SCADA (procesu automatizētā kontrole, uzskaite un vizualizācija) un elektriskās piesaistes izbūve sūkņu mājā, un to apkope VSAC „Zemgale” filiālei „Jelgavai”Piedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2014. gada 27.oktobra, plkst. 10:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – juriskonsulte Līga Miglāne, tālrunis 63963989IUB publikācija: http://pvs.iub.gov.lv/show/378735
Mēbeļu piegāde VSAC „Zemgale” klientu vajadzībām 03:00 RezultātiAtklāts konkurss "Mēbeļu piegāde VSAC „Zemgale” klientu vajadzībām” (valsts iepirkuma identifikācijas numurs LM VSAC Zemgale/2012/8)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VSAC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Mēbeļu piegāde VSAC „Zemgale” klientu vajadzībāmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2012. gada 10. aprīlim, plkst. 12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989 
Dezinfekcijas līdzekļu piegāde VSAC „Zemgale” filiāļu vajadzībām 03:00 Iepirkums „Dezinfekcijas līdzekļu piegāde VSAC „Zemgale” filiāļu vajadzībām” (Valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2013/11)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VSAC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Dezinfekcijas līdzekļu piegāde VSAC „Zemgale” filiāļu vajadzībāmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2013. gada 15.maija, plkst. 11:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – iepirkumu speciālists Līga Miglāne, tālrunis 63963989Publikācija IUB: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/317489
Remontmateriālu piegāde VSAC „Zemgale” filiālēm 03:00 Iepirkuma procedūra pārtraukta!Atklāts konkurss „Remontmateriālu piegāde VSAC „Zemgale” filiālēm” (valsts iepirkuma identifikācijas numurs LM VSAC Zemgale/2012/9)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VSAC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Remontmateriālu piegāde VSAC „Zemgale” filiālēmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2012.gada 16.aprīlim, plkst.12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSAC „Zemgale” filiāles „Kauguri” klientiem 03:00 Atklāts konkurss „Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSAC „Zemgale” filiāles „Kauguri” klientiem” (Valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2013/14)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VSAC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSAC „Zemgale” filiāles „Kauguri” klientiemPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2013. gada 19.jūnija, plkst. 12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – iepirkumu speciālists Līga Miglāne, tālrunis 63963989Publikācija IUB: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/320159