Publiskie iepirkumi

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Papildus informācija
Tehniskā projekta izstrāde VSAC „Zemgale” filiāles „Kauguri” ēkas rekonstrukcijas darbiem un filiāles „Jelgava” lietus ūdens kanalizācijas sistēmas ierīkošanai 03:00 RezultātiValsts iepirkums „Tehniskā projekta izstrāde VSAC „Zemgale” filiāles „Kauguri” ēkas rekonstrukcijas darbiem un filiāles „Jelgava” lietus ūdens kanalizācijas sistēmas ierīkošanai” (valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC Zemgale 2011/21)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Tehniskā projekta izstrāde VSAC „Zemgale” filiāles „Kauguri” ēkas rekonstrukcijas darbiem un filiāles „Jelgava” lietus ūdens kanalizācijas sistēmas ierīkošanaiPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2011.gada 11.maijam, plkst. 10:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Zobārstniecības materiālu un instrumentu piegāde VSAC "Zemgale" filiālei "Jelgava" 03:00 Iepirkums „Zobārstniecības materiālu un instrumentu piegāde VSAC "Zemgale" filiālei "Jelgava"” (Valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2014/42)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VSAC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Zobārstniecības materiālu un instrumentu piegāde VSAC "Zemgale" filiālei "Jelgava"Piedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2014. gada 11.novembra, plkst. 13:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – juriskonsulte Līga Miglāne, tālrunis 63963989IUB publikācija: http://pvs.iub.gov.lv/show/380309