Publiskie iepirkumi

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Papildus informācija
Zobārstniecības materiālu un instrumentu piegāde VSAC "Zemgale" filiālei "Jelgava" 03:00 Iepirkums „Zobārstniecības materiālu un instrumentu piegāde VSAC "Zemgale" filiālei "Jelgava"” (Valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2014/42)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VSAC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Zobārstniecības materiālu un instrumentu piegāde VSAC "Zemgale" filiālei "Jelgava"Piedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2014. gada 11.novembra, plkst. 13:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – juriskonsulte Līga Miglāne, tālrunis 63963989IUB publikācija: http://pvs.iub.gov.lv/show/380309