Esiet sveicinati VSAC “Zemgale” mājaslapā!

Mūsu vīzija - sabiedrībā augsti novērtēts valsts pakalpojumu sniedzējs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kas pozitīvi un mērķtiecīgi virza sociālās aprūpes jomas pakalpojumu efektivitātes un kvalitātes uzlabošanu Latvijā.
Mūsu misija - sniegt cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem elastīgu, saprotamu un kvalitatīvu ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu, piedāvājot katram klientam cieņas pilnu aprūpes procesu un drošus dzīvošanas apstākļus atbalstošā un estētiskā vidē.

 

Par VSAC “Zemgale” reorganizāciju

Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" informē, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada  4.septembra rīkojumu Nr.483  “Par Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” un Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” reorganizāciju un Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” izveidošanu”, tiks veikta minēto Centru reorganizācija.
Saskaņā ar minēto rīkojumu, ar 2021. gada 01. janvāri izveidotais Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" būs abu Centru funkciju, tiesību, mantisko vērtību, dokumentācijas un saistību pārņēmējs, tai skaitā izveidotais Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" pārņems Centru tiesības un pienākumus, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām.
Veicot Centru reorganizāciju, mainīsies reģistrācijas numurs. Filiāļu klientiem arī turpmāk tiks nodrošināts atbilstošs ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pēc jau esošajām filiāļu “Iecava”, “Jelgava”, “Ķīši”, “Lielbērze” un “Ziedkalne” atrašanās vietām. Darbinieku kontaktinformācija nemainās.

Informācija saistībā ar Covid-19!

Cienījamie centra klienti un apmeklētāji!
• Ir iespējama sūtījumu nodošana centra klientiem. Sūtījumos atļauta preču piegāde orģinālajos iepakojumos, kurus var dezinficēt.
• Lūdzam saziņai ar centra klientiem uz laiku izmantot alternatīvas sazināšanās iespējas (telefoniski, SKYPE, ZOOM u.c) sadarbībā ar filiāles darbiniekiem.
Pateicamies par izpratni!

Par neskaidrajiem jautājumiem, lūdzu sazināties ar filiāļu atbildīgajiem darbiniekiem:
Filāle “Iecava”, Antra Kupčus, Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja. Kontaktinformācija: 29249013
Daina Blīve, sociālā darbiniece. Kontaktinformācija: 28312172

Filāle “Jelgava”, Iveta Purne, filiāles vadītāja. Kontaktinformācija: 25737206:
Erita Roze, sociālā darbiniece 28383916

Filāle “Lielbērze”, Iveta Bite, Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja. Kontaktinformācija: 28373553
Sociālā darbiniece Dagmāra Melķerte. Kontaktinformācija: 29433060

Filāle “Ziedkalne”,  Jolanta Seļezņeva. Sociālās aprūpes nodaļas un sociālās rehabilitācijas vadītāja. Kontaktinformācija: 25446001
Sociālā darbiniece: Antra Vangale. Kontaktinformācija: 26116350

Filāle “Ķīši”, Maija Mendrika, sociālā darbiniece. Kontaktinformācija:25434276
Ilona Kuzmina, sociālā darbiniece. Kontaktinformācija: 25434276

 

Jaunumi

Mūsu labākie!

2019. gada 15. novembrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas koncertzālē notika labklājības nozares labāko darbinieku apbalvošana.

Vakances

Filiālē "Lielbērze" - Psihologs

VSAC „Zemgale” izsludina konkursu uz vakanto psihologa amata vietu filiālē „Lielbērze”- uz nenoteiktu laiku,1.0 slodze.

Filiālē "Lielbērze" - Namdaris

VSAC „Zemgale” izsludina konkursu uz vakanto namdara amata vietu filiālē „Lielbērze” (0,5 amata vieta) uz nenoteiktu laiku.

Filiālē "Lielbērze" - Santehniķis

VSAC „Zemgale” izsludina konkursu uz vakanto santehniķa amata vietu filiālē „Lielbērze” uz nenoteiktu laiku (0,5 nepilna slodze)