Esiet sveicinati VSAC “Zemgale” mājaslapā!

Paldies, ka Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu!
Šī interneta vietne ir izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

Svarīga informācija. Ar 2020.gadu, VSAC “Zemgale” filiālē “Jelgava” ikgadējais pasākums “Viesu diena” tiek pārcelts no septembra mēneša pēdējās sestdienas, 26. septembra, uz septembra mēneša pirmo sestdienu, kas ir 5. septembrī.

Informācija saistībā ar Covid-19!

Covid-19 simptomu konstatēšanas gadījumā valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (Centrs) nodos personas datus Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam un Slimību profilakses kontroles centram (SPKC) tikai Covid-19 izplatības ierobežošanas, epidemioloģiskas uzraudzības un pretepidēmijas pasākumu nodrošināšanas nolūkā.

Centrs ir tiesīgs iegūt informāciju no SPKC par Covid-19 esamības faktu, ja datu subjekts ir apmeklējis Centru un kontaktējies ar Centra klientiem un darbiniekiem, kā arī saņēmis Centra pakalpojumus. Informāciju par Covid-19 neesamības faktu Centrs ir tiesīgs iegūt tikai gadījumos, ja Centrs klātienē ir konstatējis iespējamo inficēšanos ar minēto infekcijas slimību un informējusi par to kompetentās iestādes.

Informācija par personas datu apstrādes tieskajiem un faktiskajiem apstākļiem, tai skaitā arī attiecībā uz Covid-19, ir pieejama Centra Privātuma politikā, kas atrodama internetā mājaslapā sadaļā “Datu aizsardzība”.

Vienlaikus informējam, ka personām, kurām ir Covid-19 infekcijas slimības pazīmes (akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums) vai kurām ir radušās aizdomas par inficēšanos, vai arī jāievēro karantīna, atgriežoties no attiecīgās valsts, ir pienākums nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, tādējādi, pastāvot minētajiem apstākļiem vai aizdomām, aicinām neapmeklēt Centru vai tās filiāles.

Tomēr, ja Covid-19 infekcijas slimības pazīmes vai aizdomas par to esamību ir radušās Centra vai tās filiāļu apmeklēšanas vai pakalpojumu saņemšanas laikā, personai ir pienākums nekavējoties par to informēt Centra (filiāļu) pārstāvi un sekot viņa norādījumiem.

Iepriekš minēto pienākumu un epidemioloģiskās drošības noteikumu neizpildi un neievērošanu persona var tikt saukta pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības (ja iestājas inficētā ar Covid-19 nāve).

Aicinām ikvienu Centra (filiāļu) apmeklētāju un klientu (tai skaitā potenciālu) būt atbildīgam un ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību!

 

Informācija  apmeklētājiem!

Visās centra filiālēs  tiek  atsākta pienesumu piegāde centra klientiem un klientu apmeklēšana.
Klientu apmeklēšanu jāsaskaņo vismaz vienu dienu iepriekš ar filiāles Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāju vai sociālo darbinieku.

Pateicamies par sapratni un atbildības sajūtu pret līdzcilvēkiem!

Jaunumi

Mūsu labākie!

2019. gada 15. novembrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas koncertzālē notika labklājības nozares labāko darbinieku apbalvošana.

Vakances