Jaunumi

Administrācijā - grāmatvedis

 
22. maijs, 2020
 


VSAC “Zemgale” izsludina konkursu uz vakanto grāmatveža amata vietu uz nenoteiktu laiku 

Prasības pretendentam:
• profesionālā vidējā izglītība grāmatvedībā, ekonomikā vai finansēs (trešā līmeņa kvalifikācija);
• darba pieredze grāmatvedības specialitātē;
• pieredze darbā ar datorprogrammām (MS Office, resursu vadības sistēmu,  budžeta elektronisko norēķinu sistēmu “eKase”, u.c.);
• valsts pārvaldes, budžeta grāmatvedības principu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana, prasme darbā izmantot normatīvos aktus;
• augsta atbildības sajūta un precizitāte, analītiskā domāšana;
• prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Galvenie pienākumi:
• darba samaksas (mēnešalgas, piemaksu, prēmiju, naudas balvu), sociālo garantiju (pabalstu, kompensāciju) un atvaļinājuma naudas aprēķināšana un uzskaite;
• iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšana, ieturēšanu un uzskaite; 
• darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķināšana, ieturēšana un uzskaite; 
• darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķināšana un uzskaite; 
• ieturējumu no darbinieku darba samaksas atbilstoši saņemtajiem izpilddokumentiem, darbinieku iesniegumiem un ieturējumu kopsavilkumiem ;
• izmaksu sarakstu sagatavošana un iegrāmatošana grāmatvedības uzskaites sistēmā; 
• naudas līdzekļu izlietojuma un atlikumu kontrolēšana Valsts kasē atvērtajā pamatbudžeta norēķinu konta atlīdzības kodos;
• maksājumu uzdevumu sagatavošana un savstarpējo norēķinu salīdzināšana ar kreditoriem;
• statistikas pārskatu sagatavošana un iesniegšana;
• pārskatu iesniegšana Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS); 
• naudas klientu personiskajiem izdevumiem aprēķināšana un uzskaite, ieturējumu no klientu pensijām veikšana;
• uzturnaudas aprēķināšana par klientiem, kuri atrodas ilgstošā prombūtnē;

Piedāvājam:
• algu (bruto) EUR 835 – EUR 1110 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pēc MK noteikumiem Nr.66); 
• atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
• darba pieredzi valsts pārvaldē;
• labus darba apstākļus;
• draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
• veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 31.05.2020.

Pieteikumu, profesionālās darbības aprakstu, izglītību apliecinošu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale”, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913 (ar norādi Konkursam uz vakanto “Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” Grāmatvedības nodaļas grāmatveža amatu”), nosūtīt uz zemgale@vsaczemgale.gov.lv vai iesniegt personīgi darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63960212.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest “šeit”