Filiāle "Jelgava"

Nr. Vārds, Uzvārds Amats E-pasts Tālrunis
1 Gaismonis Žilinskis Direktora vietnieks - filiāles „Jelgava” vadītājs gaismonis.zilinskis@vsaczemgale.gov.lv 63049232, 29156677
2 Inta Straševska Apkalpojošā sektora vadītāja inta.strasevska@vsaczemgale.gov.lv 63049203
3 Inta Soldatova Sociālās aprūpes sektora vadītāja inta.soldatova@vsaczemgale.gov.lv 63049237; 28383916
4 Saulcerīte Tivča Saimniecības nodaļas vadītāja saulcerite.tivca@vsaczemgale.gov.lv 63049203; 29183817
5 Evija Torne Lietvede evija.torne@vsaczemgale.gov.lv 63049203
6 Judīte Bareiša Sociālā rehabilitētāja judite.bareisa@vsaczemgale.gov.lv
7 Alla Grāvere Pusceļa mājas vadītāja alla.gravere@vsaczemgale.gov.lv 63049198; 29134077
8 Sandra Pokrande Ēdnīcas vadītāja sandra.pokrande@vsaczemgale.gov.lv 63049243
9 Sintija Zīle Noliktavas pārzine sintija.zile@vsaczemgale.gov.lv 63049259
10 Gita Merca Noliktavas pārzinie (pārtika) gita.merca@vsaczemgale.gov.lv 63049243
11 Guna Čaplinska Veselības aprūpes sektora vadītāja - vecākā medicīnas māsa guna.caplinska@vsaczemgale.gov.lv 63049206
12 Antoņina Meļņičuka Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja antonina.melnicuka@vsaczemgale.gov.lv 63049237; 25737206