Filiāle "Jelgava"

Nr. Vārds, Uzvārds Amats E-pasts Tālrunis
1 Gaismonis Žilinskis Filiāles vadītājs gaismonis.zilinskis@vsaczemgale.gov.lv 63049232, 29156677
2 Evija Torne Lietvede evija.torne@vsaczemgale.gov.lv 63049203
3 Antoņina Meļņičuka Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja antonina.melnicuka@vsaczemgale.gov.lv 63049237; 25737206
4 Alla Grāvere Pusceļa mājas vadītāja alla.gravere@vsaczemgale.gov.lv 63049198; 29134077
5 Saulcerīte Tivča Saimniecības nodaļas vadītāja saulcerite.tivca@vsaczemgale.gov.lv 63049203; 29183817
6 Erita Roze Sociālās rehabilitācijas sektora vadītāja - sociālā darbiniece erita.roze@vsaczemgale.gov.lv 63049237
7 Guna Čaplinska Veselības aprūpes sektora vadītāja - vecākā medicīnas māsa guna.caplinska@vsaczemgale.gov.lv 63049206
8 Inta Straševska Apkalpojošā sektora vadītāja inta.strasevska@vsaczemgale.gov.lv 63049203
9 Inta Soldatova Sociālā darbiniece inta.soldatova@vsaczemgale.gov.lv 63049206; 28383916
10 Aleksandrs Radzevičs Saimniecības pārzinis aleksandrs.radzevics@vsaczemgale.gov.lv 63049259
11 Sandra Pokrande Ēdnīcas vadītāja sandra.pokrande@vsaczemgale.gov.lv 63049243
12 Jaroslavs Burluka Noliktavas pārzinis jaroslavs.burluka@vsaczemgale.gov.lv 63049259; 29210727
13 Gita Merca Noliktavas pārzine (pārtika) gita.merca@vsaczemgale.gov.lv 63049243