Filiāle "Jelgava"

Nr. Vārds, Uzvārds Amats E-pasts Tālrunis
1 Gaismonis Žilinskis Direktora vietnieks - filiāles „Jelgava” vadītājs gaismonis.zilinskis@vsaczemgale.gov.lv 63049232, 29156677
2 Inta Straševska Apkalpojošā sektora vadītāja inta.strasevska@vsaczemgale.gov.lv 63049203
3 Inta Soldatova Sociālās aprūpes sektora vadītāja inta.soldatova@vsaczemgale.gov.lv 63049237
4 Saulcerīte Tivča Saimniecības nodaļas vadītāja saulcerite.tivca@vsaczemgale.gov.lv 63049203
5 Evija Torne Lietvede evija.torne@vsaczemgale.gov.lv 63049203
6 Judīte Bareiša Noliktavas pārzine judite.bareisa@vsaczemgale.gov.lv 63049259
7 Alla Grāvere Pusceļa mājas vadītāja 63049198
8 Sandra Pokrande Ēdnīcas vadītāja sandra.pokrande@vsaczemgale.gov.lv 63049243
9 Gita Merca Noliktavas pārzinie (pārtika) 63049243
10 Guna Čaplinska Veselības aprūpes sektora vadītāja - vecākā medicīnas māsa guna.caplinska@vsaczemgale.gov.lv 63049206
11 Antoņina Meļņičuka Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja antonina.melnicuka@vsaczemgale.gov.lv 63049237; 25737206