Filiāle "Lielbērze"

Nr. Vārds, Uzvārds Amats E-pasts Tālrunis
1 Sandra Bērziņa Filiāles vadītāja sandra.berzina@vsaczemgale.gov.lv 63724670
2 Anna Strēle Lietvede anna.strele@vsaczemgale.gov.lv 63724671
3 Iveta Bite Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja iveta.bite@vsaczemgale.gov.lv 63724673 28373553
4 Vaļus Kauņeckis Saimniecības nodaļas vadītājs valus.kauneckis@vsaczemgale.gov.lv 28355707
5 Iveta Lerha Noliktavas pārzine iveta.lerha@vsaczemgale.gov.lv 27801234
6 Agita Streistermane Sociālās aprūpes sektora vadītāja - sociālais darbinieks agita.streistermane@vsaczemgale.gov.lv 63724673 294336060
7 Sanita Stakle Saimniecības pārzine sanita.stakle@vsaczemgale.gov.lv 26582911
8 Everita Beinaroviča Veselības aprūpes sektora vadītāja - vecākā medicīnas māsa everita.beinarovica@vsaczemgale.gov.lv 27862852, 63724673