Filiāle "Lielbērze"

Nr. Vārds, Uzvārds Amats E-pasts Tālrunis
1 Sandra Bērziņa Filiāles “Lielbērze” vadītāja sandra.berzina@vsaczemgale.gov.lv 63724670; 29471689
2 Anna Strēle Lietvede anna.strele@vsaczemgale.gov.lv 63724671
3 Iveta Bite Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja iveta.bite@vsaczemgale.gov.lv 63724673 28373553
4 Vaļus Kauņeckis Saimniecības nodaļas vadītājs valus.kauneckis@vsaczemgale.gov.lv 28355707
5 Sanita Stakle Saimniecības pārzine sanita.stakle@vsaczemgale.gov.lv 26582911
6 Andzelika Buckus Ēdnīcas vadītāja andzelika.buckus@vsaczemgale.gov.lv 27801234