Jaunumi

Ford Transit atsavināšana

Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 6. punktu, 4. panta pirmo un otro daļu, 6. panta pirmo daļu, 42. panta trešo daļu un 43. pantu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 17. un 21. punktu, Valsts sociālās aprūpes centrs  “Zemgale” informē par tās valdījumā esošo nevajadzīgo  kustamo mantu – transportlīdzekli Ford Transit ar valsts reģistrācijas Nr. HS 2544 (2003. gada izlaidums, bilances atlikusī vērtība 2944.89 EUR).

Sveicam labākos darbiniekus

Labklājības ministrija trešdien, Lāčplēša dienā, atzinības rakstus par sekmīgu, godprātīgu un teicamu darbu sabiedrības labā, pasniegs pieciem Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” darbiniekiem. 11. novembrī, Lāčplēša dienā, nozares darbinieku godināšanas pasākumā „Pateicības diena”, Labklājības ministrs Uldis Augulis atzinības rakstus par atbildīgu, godprātīgu un pašaizliedzīgu attieksmi pret darba pienākumiem un ieguldījumu sociālās aprūpes pilnveidošanā pasniegs pieciem Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” darbiniekiem.

Tirgus izpēte - par transporta pakalpojumu sniegšanu guļošo klientu pārvadāšanai.

Tirgus izpēte - par transporta pakalpojumu sniegšanu guļošo klientu pārvadāšanai.

Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VSAC „Zemgale”)

Pakalpojums jānodrošina darbdienu vakara stundās, brīvdienās un svētku dienās:
VSAC „Zemgale” filiālei „Iecava”, „Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads;
VSAC „Zemgale” filiālei „Lielbērze”, Lielbērze, Auru pagasts, Dobeles novads;
VSAC „Zemgale” filiālei „Jelgava”, Kalnciema ceļš 109, Jelgava;
VSAC „Zemgale” filiālei „Ķīši”, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads;
VSAC „Zemgale” filiālei „Ziedkalne”, Ziedkalnes -3, Vilces pagasts, Jelgavas novads.

Piedāvājumus lūdzu sūtīt uz e-pastu: zemgale@vsaczemgale.gov.lv līdz 2015. gada 27.oktobra, plkst. 12:00

Kontaktpersona– juriskonsulte Līga Miglāne, tālrunis 63963989.
 

 

 

Ceļojošais kauss - 2015

"Ceļojošais kauss - 2015”Ceturtdien, 6. augustā Vilces pagastā notika plaša mēroga valsts sociālo aprūpes centru ikgadējais sporta un atpūtas pasākums "Ceļojošais kauss”.

Klejojošais kauss - 2015

VSAC ,,Zemgale,, filiāle ,,Ziedkalne organizē Sporta pasākumu ,,Klejojošais kauss - 2015” Pasākuma mērķis ir Ar sporta aktivitāšu palīdzību sekmēt un veicināt cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem aktīvu un veselīgu dzīves veidu, sadraudzību un  integrāciju sabiedrībā.

Cilvēki ar invaliditāti sagatavojuši suvenīrus prezidentūras viesiem

Cilvēki ar invaliditāti sagatavojuši suvenīrus prezidentūras viesiem Rīga, 2015.gada 16.aprīlis. – Piecpadsmit cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem sagatavojuši suvenīrus Eiropas Savienības Darba un sociālo lietu ministru neformālās sanāksmes Rīgā delegāciju vadītājiem.

Atklās izstādi Pasaule mūsu acīm

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā ceturtdien, 5.martā, plkst. 11.00 atklās Valsts sociālā aprūpes centra (VSAC) Zemgale filiāles Ziedkalne klientu radošo darbu izstādi Pasaule mūsu acīm, informē Labklājības ministrija.