Jaunumi

Projekts „Apkures sistēmu nomaiņa VSAC "Zemgale” filiālē „Iecava” un filiālē „Jelgava”” turpinās

KPFI projekts Nr. KPFI-12/214 „Apkures sistēmu nomaiņa VSAC "Zemgale” filiālē „Iecava” un filiālē „Jelgava”" Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” 2011.gada 19.oktobrī parakstīja līgumu ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” un Latvijas republikas Labklājības ministriju par projekta „Apkures sistēmu nomaiņa VSAC „Zemgale” filiālē „Iecava” un filiālē „Jelgava”” Nr. KPFI-12/214 īstenošanu.Projekta mērķis ir nodrošināt VSAC „Zemgale” divas struktūrvienības (filiāli „Jelgava” un filiāli „Iecava”) ar autonomu, ar atjaunojamiem energoresursiem darbināmu apkures sistēmu, samazinot CO2 izmešu emisiju, proti, uzstādīt 4 dažādas jaudas biomasas granulu katlus, tādejādi aizstājot gāzes apkures katlus un centralizēto apkuri, kas arī tiek nodrošināta izmantojot gāzes apkuri.

Apkures sistēmu nomaiņa VSAC "Zemgale” filiālē „Iecava” un filiālē „Jelgava”

KPFI projekts Nr. KPFI-12/214„Apkures sistēmu nomaiņa VSAC "Zemgale”filiālē „Iecava” un filiālē „Jelgava”"Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” 2011.gada 19.oktobrī parakstīja līgumu ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” un Latvijas republikas Labklājības ministriju par projekta „Apkures sistēmu nomaiņa VSAC ‘Zemgale” filiālē „Iecava” un filiālē „Jelgava”” Nr. KPFI-12/214 īstenošanu.Projekta mērķis ir nodrošināt VSAC „Zemgale” divas struktūrvienības (filiāli „Jelgava” un filiāli „Iecava”) ar autonomu, ar atjaunojamiem energoresursiem darbināmu apkures sistēmu, samazinot CO2 izmešu emisiju, proti, uzstādīt 4 dažādas jaudas biomasas granulu katlus, tādejādi aizstājot gāzes apkures katlus un centralizēto apkuri, kas arī tiek nodrošināta izmantojot gāzes apkuri.

Ieguldījums Tavā nākotnē (aprīlis, 2012)

  Ieguldījums Tavā nākotnē  VSAC „Zemgale” īsteno Eiropas reģionālās attīstības fonda projektu „Ilgstošās sociālās aprūpes centra „Zemgale” struktūrvienības „Īle” infrastruktūras pilnveidošana”

Ieguldījums Tavā nākotnē (janvāris, 2012)

  Ieguldījums Tavā nākotnē  VSAC „Zemgale” īsteno Eiropas reģionālās attīstības fonda projektu „Ilgstošās sociālās aprūpes centra „Zemgale” struktūrvienības „Īle” infrastruktūras pilnveidošana”

Ieguldījums Tavā nākotnē (novembris, 2011)

Ieguldījums Tavā nākotnē Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” 2010.gada 4.augustā parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru” par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/005” „Ilgstošās sociālās aprūpes centra „Zemgale” struktūrvienības „Īle” infrastruktūras pilnveidošana” ieviešanu.

Ieguldījums Tavā nākotnē (jūlijs, 2011)

  Ieguldījums Tavā nākotnē  VSAC „Zemgale” īsteno Eiropas reģionālās attīstības fonda projektu „Ilgstošās sociālās aprūpes centra „Zemgale” struktūrvienības „Īle” infrastruktūras pilnveidošana”

Ieguldījums Tavā nākotnē (maijs, 2011)

  Ieguldījums Tavā nākotnē  Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” 2010.gada 4.augustā parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru” par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/005” „Ilgstošās sociālās aprūpes centra „Zemgale” struktūrvienības „Īle” infrastruktūras pilnveidošana” ieviešanu.

Ieguldījums Tavā nākotnē (janvāris, 2011)

Ieguldījums Tavā nākotnē Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” 2010.gada 4.augustā parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru” par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/005” „Ilgstošās sociālās aprūpes centra „Zemgale” struktūrvienības „Īle” infrastruktūras pilnveidošana” ieviešanu.