Publiskie iepirkumi

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Papildus informācija
CENU APTAUJA "Garantijas laika transportlīdzekļu apkope un remonts VSAC “Zemgale” automašīnām Renault Trafic" 29.11.2018 12:00
Biomasas apkures granulu piegāde VSAC “Zemgale” filiālēm “Iecava” un “Jelgava” un akmeņogļu piegāde VSAC “Zemgale” filiālei “Lielbērze” VSAC “Zemgale” 2018/11 31.10.2018 21.11.2018 12:00 SIA "Baltijas ogles" 80 000

Atklāts konkurss „Biomasas apkures granulu piegāde VSAC “Zemgale” filiālēm “Iecava” un “Jelgava” un akmeņogļu piegāde VSAC “Zemgale” filiālei “Lielbērze”” (Valsts iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC Zemgale 2018/11) Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (VSAC “Zemgale”) Iepirkuma priekšmets: Biomasas apkures granulu piegāde VSAC “Zemgale” filiālēm “Iecava” un “Jelgava” un akmeņogļu piegāde VSAC “Zemgale” filiālei “Lielbērze”. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ līdz 2018.gada 21.novembrim, plkst. 12.00 Iepirkumu komisijas kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos – juriskonsulte Līga Miglāne, tālrunis 63963989,29442622, e-pasts: liga.miglane@vsaczemgale.lv

Tehniskās apsardzes nodrošināšana, apsardzes sistēmu apkope un remonts ŠN 2018/17-TAN 08.10.2018 24.10.2018 11:00 SIA “Ar Bo” 35,000.00 EUR

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams” organizētais iepirkums

www.sampeteranams.lv

Svaigi atdzesētas putnu gaļas un to produktu piegāde VSAC „Zemgale” filiālēm VSAC “Zemgale” 2018/10 04.10.2018 16.10.2018 11:00 SIA 35,000.00 EUR

Iepirkums „Svaigi atdzesētas putnu gaļas un to produktu piegāde VSAC „Zemgale” filiālēm” (Valsts iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC Zemgale 2018/10) Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (VSAC “Zemgale”) Iepirkuma priekšmets: Svaigi atdzesētas putnu gaļas un to produktu piegāde VSAC „Zemgale” filiālēm. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ līdz 2018.gada 16.oktobrim, plkst. 11.00 Iepirkumu komisijas kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos – juriskonsulte Līga Miglāne, tālrunis 63963989, e-pasts: liga.miglane@vsaczemgale.lv

Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojums VSAC "Zemgale" filiāļu vajadzībām VSAC “Zemgale” 2018/9 02.10.2018 18.10.2018 11:00 SIA "Green line services" 140,000.00 EUR

Atklāts konkurss „Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojums VSAC "Zemgale" filiāļu vajadzībām” (Valsts iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC Zemgale 2018/9) Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (VSAC “Zemgale”) Iepirkuma priekšmets: Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojums VSAC "Zemgale" filiāļu vajadzībām. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ līdz 2018.gada 18.oktobrim, plkst. 11.00 Iepirkumu komisijas kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos – juriskonsulte Līga Miglāne, tālrunis 63963989, e-pasts: liga.miglane@vsaczemgale.lv

Cenu aptauja “Kvalifikācijas celšanas apmācībām “Klientu atbalsts un motivācija” VSAC “Zemgale” darbiniekiem” 24.09.2018 16:00

VSAC “Zemgale” Personāla nodaļas vadītāja Liene Meļņika, telefons 63960715, e-pasts: liene.melnika@vsaczemgale.gov.lv

Cenu aptauja “Kvalifikācijas celšanas apmācībām “Klientu novecošana un garīgā veselība” VSAC “Zemgale” darbiniekiem” 24.09.2018 16:00

VSAC “Zemgale” Personāla nodaļas vadītāja Liene Meļņika, telefons 63960715, e-pasts: liene.melnika@vsaczemgale.gov.lv

Cenu aptauja “Par supervīzijas sniegšanu VSAC “Zemgale” darbiniekiem” 24.09.2018 16:00

VSAC “Zemgale” Personāla nodaļas vadītāja Liene Meļņika, telefons 63960715, e-pasts: liene.melnika@vsaczemgale.gov.lv

VSAC "Zemgale" filiāles "Iecava" un administrācijas jumta seguma nomaiņa ŠN 2017/15 VV 03:00 SIA Babītes būve 180305,37

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams” organizētais iepirkums - sarunu procedūra

www.sampeteranams.lv

Degvielas iegāde VSAC “Zemgale” filiālei “Lielbērze" ŠN 2018/5-DI 21.08.2018 11:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Circle K Latvia” 10000,00

LR Labklājības ministrijas
Valsts SIA “Šampētera nams” organizētais iepirkums - sarunu procedūra

www.sampeteranams.lv