Publiskie iepirkumi

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Papildus informācija
CENU APTAUJA "Klientu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesa plānošanas, izpildes uzskaites un kontroles programmas izstrāde VSAC “Zemgale” vajadzībām" 16.04.2020 12:00

Kontaktpersona: VSAC “Zemgale” informācijas vadības speciālists – Vilnis Dreimanis, tālrunis 25446131, e-pasts: vilnis.dreimanis@vsaczemgale.gov.lv

Darba apģērbu un apavu, klientu apģērbu, apavu un mīkstā inventāra piegāde VSAC "Zemgale" vajadzībām VSAC “Zemgale” 2020/1 26.02.2020 02.04.2020 11:00

Atklāts konkurss „Darba apģērbu un apavu, klientu apģērbu, apavu un mīkstā inventāra piegāde VSAC "Zemgale" vajadzībām” (Valsts iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC Zemgale 2020/1) Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (VSAC “Zemgale”) Iepirkuma priekšmets: Darba apģērbu un apavu, klientu apģērbu, apavu un mīkstā inventāra piegāde VSAC "Zemgale" vajadzībām. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/34081 līdz 2020.gada 2.aprīlim, plkst. 11.00 Iepirkumu komisijas kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos – juriskonsulte Līga Miglāne, tālrunis 29442622, e-pasts: liga.miglane@vsaczemgale.lv

CENU APTAUJA “Par supervīzijas sniegšanu VSAC “Zemgale” darbiniekiem” 07.02.2020 16:00

Kontaktpersona Liene Meļņika, liene.melnika@vsaczemgale.gov.lv

Cenu aptauja "Higiēnas preču piegāde VSAC “Zemgale” vajadzībām" 22.01.2020 12:00

Kontaktpersona:

VSAC “Zemgale” juriskonsults – Līga Miglāne, tel. 29442622

Cenu aptauja "Saimniecības preču piegāde VSAC “Zemgale” vajadzībām" 22.01.2020 12:00

Kontaktpersona: VSAC “Zemgale” juriskonsults – Līga Miglāne, tel. 29442622

CENU APTAUJA "Organizāciju psihologa pakalpojumi VSAC "Zemgale"" 06.12.2019 16:00

Kontaktpesona – Liene Meļņika, Personāla nodaļas vadītāja, tel. 63960715

Biomasas apkures granulu piegāde VSAC “Zemgale” filiālēm “Iecava” “Ķīši” un “Jelgava” un akmeņogļu piegāde VSAC “Zemgale” filiālei “Lielbērze” VSAC “Zemgale” 2019/11 29.11.2019 17.12.2019 11:00

Atklāts konkurss „Biomasas apkures granulu piegāde VSAC “Zemgale” filiālēm “Iecava” “Ķīši” un “Jelgava” un akmeņogļu piegāde VSAC “Zemgale” filiālei “Lielbērze”” (Valsts iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC Zemgale 2019/11) Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (VSAC “Zemgale”) Iepirkuma priekšmets: Biomasas apkures granulu piegāde VSAC “Zemgale” filiālēm “Iecava” “Ķīši” un “Jelgava” un akmeņogļu piegāde VSAC “Zemgale” filiālei “Lielbērze”. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/30500 līdz 2019.gada 17.decembrim, plkst. 11.00 Iepirkumu komisijas kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos – juriskonsulte Līga Miglāne, tālrunis 29442622, e-pasts: liga.miglane@vsaczemgale.lv

CENU APTAUJA "Par darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu VSAC “Zemgale”" 25.11.2019 16:00

Kontaktpersona – VSAC “Zemgale” Personāla nodaļas vadītāja Liene Meļņika, telefons 29238820, 63960715, e-pasts: liene.melnika@vsaczemgale.gov.lv

Cenu aptauja "Paklāju noma VSAC “Zemgale”" 25.11.2019 16:00

Kontaktpersona: VSAC “Zemgale” informācijas vadības speciālists Vilnis Dreimanis, tālrunis 25446131, e-pasts: vilnis.dreimanis@vsaczemgale.gov.lv

Cenu aptauja "Funkcionālo gultu piegāde VSAC “Zemgale” vajadzībām" 14.11.2019 12:00

Kontaktpersona: VSAC “Zemgale” Administratīvās nodaļas vadītāja Liene Janeka, tālrunis 25709646, e-pasts: liene.janeka@vsaczemgale.gov.lv