Publiskie iepirkumi

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Papildus informācija
Roku dezinfekcijas stendu iegāde VSAC “Zemgale” VSAC “Zemgale” CA 2020/16 04.11.2020 10:00

Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: VSAC „Zemgale” juriste – Karīna Kalniņa, tālrunis 27310421, e-pasts: karina.kalnina@vsaczemgale.gov.lv
Kontaktpersona jautājumos par pakalpojumu: VSAC „Zemgale” vecākā eksperte sociālās aprūpes jautājumos – Aiva Mišina, tālrunis 27301698, e-pasts: Aiva.Misina@vsaczemgale.gov.lv

Sadzīves elektrotehnikas, profesionālās elektrotehnikas, elektroinstrumentu un citu mazo elektropreču piegāde VSAC "Zemgale" filiāļu vajadzībām VSAC 23.10.2020 03.11.2020 11:00

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/46886

CENU APTAUJA "Evakuācijas palagu iegāde VSAC “Zemgale”" 26.10.2020 10:00

Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: VSAC „Zemgale” juriste – Karīna Kalniņa, tālrunis 27310421, e-pasts: karina.kalnina@vsaczemgale.gov.lv

Kontaktpersona jautājumos par pakalpojumu: VSAC „Zemgale” vecākā eksperte sociālās aprūpes jautājumos – Aiva Mišina, tālrunis 27301698, e-pasts: Aiva.Misina@vsaczemgale.gov.lv

CENU APTAUJA "Aprūpes inventāra iegāde VSAC “Zemgale”" 26.10.2020 10:00

Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: VSAC „Zemgale” juriste – Karīna Kalniņa, tālrunis 27310421, e-pasts: karina.kalnina@vsaczemgale.gov.lv
Kontaktpersona jautājumos par pakalpojumu: VSAC „Zemgale” vecākā eksperte sociālās aprūpes jautājumos – Aiva Mišina, tālrunis 27301698, e-pasts: Aiva.Misina@vsaczemgale.gov.lv

CENU APTAUJA "Dzeramā ūdens apgādes sistēmu attīrīšanu un dezinfekcijas pakalpojumu nodrošināšana VSAC “Zemgale”" 30.10.2020 10:00

Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: VSAC „Zemgale” juriste – Karīna Kalniņa, tālrunis 27310421, e-pasts: karina.kalnina@vsaczemgale.gov.lv

CENU APTAUJA “Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Zemgale” filiālē “Ziedkalne”” vadības nodrošināšana” 23.10.2020 12:00

Kontaktpersona: VSAC „Zemgale” juriste – Karīna Kalniņa, tālrunis 27310421, e-pasts: karina.kalnina@vsaczemgale.gov.lv
 

Pārtikas produktu piegāde VSAC “Zemgale” filiālēm VSAC „Zemgale” 2020/6 02.10.2020 05.11.2020 12:00

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju VSAC „Zemgale” kontaktpersona Karīna Kalniņa, tālrunis 27310421, e-pasts: karina.kalnina@vsaczemgale.gov.lv; par iepirkuma tehnisko specifikāciju Gunta Šulca, tālrunis 26540829, e-pasts: gunta.sulca@vsaczemgale.gov.lv

Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/45359

CENU APTAIJA "Dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu nodrošināšana VSAC “Zemgale”" 02.10.2020 10:00

Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: VSAC „Zemgale” juriste – Karīna Kalniņa, tālrunis 27310421
e-pasts: karina.kalnina@vsaczemgale.gov.lv
Kontaktpersona jautājumos par pakalpojumu: VSAC „Zemgale” filiāles “Jelgava” Veselības aprūpes sektora vadītāja – ārsta palīgs Guna Čaplinska, tālrunis 63049206, e-pasts:  guna.caplinska@vsaczemgale.gov.lv

CENU APTAUJA "“VSAC “Zemgale” filiāles “Jelgava” fizioterapeita kabineta aprīkojuma piegāde" 30.09.2020 10:00

Kontaktpersona: VSAC “Zemgale” ārsta palīgs Guna Čaplinska, tālrunis 29854888, e-pasts: Guna.Caplinska@vsaczemgale.gov.lv

CENU APTAUJA “Automātisko vārtu izbūve VSAC „Zemgale” filiālēs “Iecava”, “Jelgava”, “Ziedkalne” un “Lielbērze”” VSAC “Zemgale” CA 2020/11 18.09.2020 15:00

Kontaktpersona: VSAC „Zemgale” juriste – Karīna Kalniņa, tālrunis 27310421, e-pasts: karina.kalnina@vsaczemgale.gov.lv