Viegli lasīt

VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CETRS "ZEMGALE"
Reģistrācijas Nr.: LV90000046912
Tālr: 63960212
Fax: 63960213
Adrese: "Smiltaiņi", Iecava, Iecavas novads, LV-3913
e-pasts :  zemgale@vsaczemgale.gov.lv
Darba dienās 8.30  - 17.00
Pirmssvētku dienās 8.30 - 16.00
Norēķinu rekvizīti:
Valsts kase
TRELLV22
Pamatbudžeta konts: LV40TREL2180436005000

Depozīta konts:
LV09TREL8180990000000 – tiek uzkrāti personīgie naudas līdzekļi klientiem, kuriem nav atvērti norēķinu konti, noteikta rīcībnespēja un nav noteikts tiesiskais pārstāvis

Ziedojumu un dāvinājumu konts: LV75TREL7180436008000